Kaderopleiding Palliatieve zorg
Opleiding

Kaderopleiding Palliatieve zorg

  • Aanbieder Huisartsgeneeskunde en Gerion Amsterdam UMC
  • Type scholing één- of meerdaagse scholing (contactonderwijs)
  • Datum 14 oktober 2021 - 16 juni 2023 (9.30 - 17.00 uur)
  • Duur 20 dagen
  • Kosten ja
  • Locatie Beekbergen
  • Functie huisarts, medisch specialist (8), specialist ouderengeneeskunde
  • CanMEDs rol communicatie, EBP professional | kennis en wetenschap, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, organisatie | organisatie en leiderschap, professionaliteit en kwaliteit | professionaliteit, samenwerking, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
  • Accreditatie aangevraagd ABAN (artsen-algemeen), Cluster 1 (huisarts, SO)
Contactpersoon Carla Juffermans Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 2 augustus 2021

De Kaderopleiding Palliatieve Zorg vergroot de deskundigheid van artsen op het gebied van palliatieve zorg en rust hen toe om deze kennis verder uit te dragen om de kwaliteit van palliatieve zorg in de ruimste zin van het woord te verbeteren. 

Aan het eind van deze opleiding zijn de deelnemers niet alleen in staat zelf hun patiƫnten betere palliatieve zorg te bieden, maar hebben ze ook kadercompetenties ontwikkeld, zodat ze een voortrekkersrol kunnen spelen in het verder verbreiden van kwalitatief goede palliatieve zorg in Nederland. Hierbij valt te denken aan onder andere het ondersteunen van andere zorgverleners middels consultaties in palliatieve teams, door het verzorgen van scholing in het veld en door het bijdragen aan ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg, bijvoorbeeld door het opzetten van en deelnemen aan transmurale zorgpaden, PaTz-groepen of deelname aan richtlijnontwikkeling. Na het succesvol afronden van de opleiding kan de arts zich kaderarts noemen, en huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde kunnen zich tevens als zodanig inschrijven in de desbetreffende registers.

Kosten

€ 9.850

Meer informatie en inschrijving

Download de brochure of ga naar de website van de Kaderopleiding Palliatieve Zorg,


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Contactpersoon Carla Juffermans Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 2 augustus 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.