Richtlijn Ileus (casus)
Onderwijsmateriaal

Richtlijn Ileus (casus)

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal casuïstiek, tool
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo-verpleegkundige niveau 6, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 2 januari 2023

Onder een ileus wordt verstaan een verminderde tot opgeheven passage van de dunne of dikke darm. In de palliatieve fase ontstaat een ileus nogal eens geleidelijk (meestal als gevolg van een peritonitis carcinomatosa) en is er meestal geen sprake van een volledige obstructie. Een Ileus bij patiĆ«nten in de palliatieve fase kan door verschillende oorzaken ontstaan. Het ontstaat vaak in een vergevorderd stadium van kanker, vooral bij het ovariumcarcinoom en het colorectale carcinoom. 

Onderliggende casus gaat over een mevrouw met ovariumcarcinoom, zij heeft daarnaast een ileus. Haar behandeling wordt aan de hand van de vernieuwde Richtlijn Ileus Ileus doorlopen met interactieve quizvragen. Hierdoor komen aspecten uit de richtlijn aan de orde en maakt de zorgverlener kennis met facetten uit de richtlijn.

De Richtlijn Ileus is in 2018 herzien. Het geeft informatie over de ontstaanswijze en beloop, oorzaken, diagnostiek, voeding en vocht en een stappenplan voor diagnostiek en behandeling. De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiĆ«nten met kanker in de palliatieve fase en een ileus. 

 

Naar het materiaal


Licentie

Creative commons: by-nc-sa


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 2 januari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.