Delier (casus)
Onderwijsmateriaal

Delier (casus)

  • Aanbieder Paul Oyen
  • Soort materiaal casuïstiek
  • Versie 2021
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), hbo verpleegkundige niveau 6, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 5 oktober 2021

Casus met vragen over een oudere dame die een delier ontwikkelt. Mevrouw woont in een aanleunwoning.

Leg de studenten de casus voor en laat ze individueel of in groepjes de vragen beantwoorden. Maak daarbij gebruik van de richtlijn Delier.

Leerdoelen

De student/deelnemer kan de kenmerken van Delier onderscheiden bij de geschetste praktijksituatie (casus) en de juiste behandeling aangeven.

Naar het materiaal


Licentie

Creative commons: CC BY-NA-SA

Verwant materiaal

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 5 oktober 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.