Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding
Onderwijsmateriaal

Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding

 • Aanbieder KNMG
 • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
 • Versie 2012
 • Opleiding geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ)
 • CanMEDs rol professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 2 januari 2023

Artsen kunnen in bijzondere omstandigheden euthanasie verrichten en hulp bij zelfdoding verlenen. De euthanasiewet, ofwel de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, benoemt de voorwaarden waaronder dit mogelijk is.

Levensbeëindigend handelen op verzoek van de patiënt is een uiterst middel in die situaties waarin de patiënt en de arts voor hun gevoel met de rug tegen de muur staan, omdat het lijden op geen enkele andere, redelijke manier kan worden verlicht. Er bestaat geen recht op euthanasie. Principiële bezwaren van artsen tegen euthanasie en hulp bij zelfdoding dienen te worden gerespecteerd. Wel is het zo dat de behandelend arts tijdig en helder met een patiënt moet spreken over diens laatste levensfase als dit in zicht komt. De arts benoemt daarbij wat voor hem de (on)mogelijkheden zijn, inclusief zijn eigen opvatting over euthanasie of hulp bij zelfdoding.

De KNMG heeft randvoorwaarden en procedures uitgewerkt voor artsen bij euthanasie en hulp bij zelfdoding. Opdrachten kunnen zijn:

 • Bespreek de inhoudelijke (ook indicaties, middelen) procedures van euthanasie en palliatieve sedatie.
 • Welke verschillen zijn er tussen euthanasie en palliatieve sedatie? (zie ook Pallialine)
 • Welke rol hebben verzorgenden en verpleegkundigen bij sedatie en euthanasie? En welke de arts?
 • Welke ethische en juridische aspecten spelen een rol?
 • Hoe zit het met de juridische aansprakelijkheid van verpleegkundigen en verzorgenden?
 • Ethische dilemma’s bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van casuïstiek groepsdiscussie.
   

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa
 

Verwant materiaal

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 2 januari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.