Richtlijn euthanasie
Onderwijsmateriaal

Richtlijn euthanasie

 • Aanbieder KNMG
 • Soort materiaal tekstueel, website
 • Type bron of lesonderdeel
 • Versie 2012
 • Zorgverlener huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2020

Artsen kunnen in bijzondere omstandigheden euthanasie verrichten en hulp bij zelfdoding verlenen. De euthanasiewet, ofwel de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, benoemt de voorwaarden waaronder dit mogelijk is.

Levensbeëindigend handelen op verzoek van de patiënt is een uiterst middel in die situaties waarin de patiënt en de arts voor hun gevoel met de rug tegen de muur staan, omdat het lijden op geen enkele andere, redelijke manier kan worden verlicht. Er bestaat geen recht op euthanasie. Principiële bezwaren van artsen tegen euthanasie en hulp bij zelfdoding dienen te worden gerespecteerd. Wel is het zo dat de behandelend arts tijdig en helder met een patiënt moet spreken over diens laatste levensfase als dit in zicht komt. De arts benoemt daarbij tijdig en helder wat voor hem de (on)mogelijkheden zijn, inclusief zijn eigen opvatting over euthanasie of hulp bij zelfdoding.

De KNMG heeft randvoorwaarden en procedures uitgewerkt voor artsen bij euthanasie en hulp bij zelfdoding. Opdrachten kunnen zijn:

 • Bespreek de inhoudelijke (ook indicaties, middelen) procedures van euthanasie en palliatieve sedatie
 • Welke verschillen zijn er tussen euthanasie en palliatieve sedatie? (zie ook Pallialine)
 • Welke rol hebben verzorgenden en verpleegkundigen bij sedatie en euthanasie? En welke de arts?
 • Welke ethische en juridische aspecten spelen een rol?
 • Hoe zit het met de juridische aansprakelijkheid van verpleegkundigen en verzorgenden?
 • Ethische dilemma’s bespreken bijvoorbeeld aan de hand van casuïstiek groepsdiscussie.
   

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieelonderwijs.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!