Wilsverklaring (website)
Onderwijsmateriaal

Wilsverklaring (website)

  • Aanbieder KNMG
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2020
  • Opleiding alle opleidingen, bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 26 november 2021

In een wilsverklaring kunnen mensen aangeven welke behandeling zij niet meer of juist wel willen. Ze leggen dit vast voor het moment dat het onverhoopt gebeurt dat zij dit zelf niet meer kunnen zeggen. Zo kan iemand met een behandelverbod vastleggen in welke situatie hij wel of niet gereanimeerd wil worden. De website van de KNMG geeft informatie over wilsverklaringen, euthanasieverzoek en tijdig spreken over het levenseinde.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 26 november 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.