De mens achter de moleculen (lezing)
Onderwijsmateriaal

De mens achter de moleculen (lezing)

  • Aanbieder Bert Keizer, arts, filosoof en schrijver
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2015
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, fysio- of ergotherapeut, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), huisarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 april 2021

In de derde Els Borst Lezing door Bert Keizer wordt gesproken over 'De mens achter de moleculen'. Het is een pleidooi voor geneeskunde die aandacht heeft voor meerdere dimensies. De (on)mogelijkheden van behandelen en doorbehandelen komen aan de orde.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.