Euthanasie: wet- en regelgeving (website)
Onderwijsmateriaal

Euthanasie: wet- en regelgeving (website)

  • Aanbieder Rijksoverheid
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2020
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), huisarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 20 mei 2021

De euthanasiewet bepaalt dat een arts mag meewerken aan levensbeĆ«indiging of hulp bij zelfdoding. Hij moet dan wel de zorgvuldigheidseisen uit de wet naleven. De wet beschrijft ook hoe de handelingen van de arts gemeld en beoordeeld moeten worden. Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn alleen legaal als is voldaan aan alle zes zorgvuldigheidseisen uit de wet.

Dit materiaal kan gebruikt worden als achtergrondinformatie, bijvoorbeeld bij een casus waarin een patiĆ«nt aangeeft dat het voor hem niet meer hoeft en hij euthanasie zou willen. 
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 20 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.