Consultatie in de palliatieve zorg (website)
Onderwijsmateriaal

Consultatie in de palliatieve zorg (website)

  • Aanbieder Fibula
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2019
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, organisator | organisatie en leiderschap, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Hetty Kazimier Fibula
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2021

Op Palliaweb wordt de werkwijze van consultatie in de palliatieve zorg uitgelegd en is achtergrondinformatie over consultatie te vinden.

Het consultatieteam in de regio is beschikbaar voor deskundigheidsbevordering en nuttig om gastlessen te verzorgen over allerlei onderwerpen in de palliatieve zorg.

Leer studenten dat deze consultatiemogelijkheid bestaat; ook zij mogen altijd consultatie aanvragen. Laat hen bijvoorbeeld via deze pagina een team in hun regio vragen om een gastles te verzorgen.
 

Naar het materiaal

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Hetty Kazimier Fibula
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.