Tijdige inzet en optimale palliatieve zorg bij mensen die dak- of thuisloos zijn: de eerste fase van een project voor ontwikkeling en implementatie van een consultatiefunctie
Project

Tijdige inzet en optimale palliatieve zorg bij mensen die dak- of thuisloos zijn: de eerste fase van een project voor ontwikkeling en implementatie van een consultatiefunctie

  • Betrokken organisaties Erasmus MC, Hospice Kuria, Nivel, VUmc interne geneeskunde, Leger des Heils, HVO-Querido, Centrum voor Dienstverlening Havenzicht, Nederlandse Straatdokters Groep, IVO, Zorgbelang Zuid-Holland
  • Looptijd 01-03-2016 tot 01-03-2017
  • Status afgesloten
  • Zorgvrager dak- en thuislozen
  • Subsidiegever ZonMw
Voor vragen, neem contact op met:
B.D. Onwuteaka-Philipsen VUmc interne geneeskunde
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022

Het Palliantieproject Tijdige inzet en optimale palliatieve zorg bij mensen die dak- of thuisloos zijn: de eerste fase van een project voor ontwikkeling en implementatie van een consultatiefunctie had als doel tijdige en adequate palliatieve zorg voor dak- en thuislozen, onder meer door het ontwikkelen van een consultatiefunctie.Omdat er nog weinig bekend is over palliatieve zorg voor dak- en thuislozen in Nederland is het belangrijk om in dit project (fase 1) meer kennis te ontwikkelen over de kenmerken en zorgbehoeften van dak- en thuislozen in de laatste levensfase, over de zorg die zij ontvangen, en de knelpunten die hierbij optreden. Hierbij was specifiek aandacht aan het exploreren van de behoefte aan een consultatiefunctie.

Resultaten

Het bleek dat er grote behoefte is aan een consultatiefunctie palliatieve zorg, waarvoor de resultaten aanknopingspunten voor uitwerking bieden. Daarnaast bleek er ook behoefte te zijn aan meer verbeterinitiatieven:

  • Het bundelen en uitwisselen van kennis door experts
  • Deskundigheidsbevordering over palliatieve zorg voor mensen die met daklozen werken in de daklozenopvang en over dak- en thuislzoen voor zorgverleners binnen de palliatieve zorg die soms te maken krijgen met deze doelgoep
  • Een belangenbehartigersfunctie voor dak- en thuislozen; zij hebben hieraan behoefte om hun voorkeuren en perspectief goed onder de aandacht te brengen bij hulpverleners

Meer informatie

Dit project is een door ZonMw gefinancierd Palliantieproject.

Voor vragen, neem contact op met:
B.D. Onwuteaka-Philipsen VUmc interne geneeskunde
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.