Tijdige inzet en optimale palliatieve zorg bij mensen die dak- of thuisloos zijn: de eerste fase van een project voor ontwikkeling en implementatie van een consultatiefunctie
Project

Tijdige inzet en optimale palliatieve zorg bij mensen die dak- of thuisloos zijn: de eerste fase van een project voor ontwikkeling en implementatie van een consultatiefunctie

  • Betrokken organisaties Erasmus MC, Hospice Kuria, Nivel, VUmc interne geneeskunde, Leger des Heils, HVO-Querido, Centrum voor Dienstverlening Havenzicht, Nederlandse Straatdokters Groep, IVO, Zorgbelang Zuid-Holland
  • Looptijd 01-03-2016 tot 01-03-2017
  • Status afgesloten
  • Zorgvrager dak- en thuislozen
  • Subsidiegever ZonMw
Voor vragen, neem contact op met:
B.D. Onwuteaka-Philipsen VUmc interne geneeskunde
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022

Tijdige toegang tot goede palliatieve zorg voor dak- en thuislozen is beslist niet vanzelfsprekend. Dit project draagt bij aan tijdige, optimale palliatieve zorg voor mensen die dak- en thuisloos zijn. 

Doel

Het doel was tijdige en adequate palliatieve zorg voor dak- en thuislozen, onder meer door het ontwikkelen van een consultatiefunctie.Omdat er nog weinig bekend is over palliatieve zorg voor dak- en thuislozen in Nederland is het belangrijk om in dit project (fase 1) meer kennis te ontwikkelen over de kenmerken en zorgbehoeften van dak- en thuislozen in de laatste levensfase, over de zorg die zij ontvangen, en de knelpunten die hierbij optreden. Hierbij was specifiek aandacht aan het exploreren van de behoefte aan een consultatiefunctie.

Resultaten

Het bleek dat er grote behoefte is aan een consultatiefunctie palliatieve zorg, waarvoor de resultaten aanknopingspunten voor uitwerking bieden. Daarnaast bleek er ook behoefte te zijn aan meer verbeterinitiatieven:

  • Het bundelen en uitwisselen van kennis door experts
  • Deskundigheidsbevordering over palliatieve zorg voor mensen die met daklozen werken in de daklozenopvang en over dak- en thuislzoen voor zorgverleners binnen de palliatieve zorg die soms te maken krijgen met deze doelgoep
  • Een belangenbehartigersfunctie voor dak- en thuislozen; zij hebben hieraan behoefte om hun voorkeuren en perspectief goed onder de aandacht te brengen bij hulpverleners

Producten

Artikel: Palliative care for homeless people: a systematic review of the concerns, care needs and preferences, and the barriers and facilitators for providing palliative care
Literatuuroverzicht van internationale studies over zorgen en zorgbehoeften van dak- en thuislozen in de palliatieve fase, en bevorderende en belemmerende factoren bij het verlenen van palliatieve zorg aan deze doelgroep.
Dit artikel is verschenen in: BMC Palliative Care (volume 17). Dit artikel is gepubliceerd onder een Creative Commons Licentie.

Artikel:  The Views of Homeless People and Health Care Professionals on Palliative Care and the Desirability of Setting Up a Consultation Service: A Focus Group Study.
Focusgroepstudie die laat zijn hoe zorgverleners en dak- of thuislozen denken over een consultatiefunctie en de invulling daarvan, om zo tijdige en betere palliatieve zorg te kunnen bieden.
Dit artikel is verschenen in: Journal of Pain and Symptom Management (volume 56, nummer 3).

Artikel: Care avoidance among homeless people and access to care: an interview study among spiritual caregivers, street pastors, homeless outreach workers and formerly homeless people.
In deze interviewstudie met o.a. geestelijk verzorgers en straatpastors gaan we dieper in op het fenomeen 'zorg(ver)mijding' in, op redenen daarvan, en op te nemen maatregelen daarvoor.
Dit artikel is verschenen in: BMC Public Health (volume 18). Dit artikel is gepubliceerd onder een Creative Commons Licentie.

Meer informatie

Voor vragen, neem contact op met:
B.D. Onwuteaka-Philipsen VUmc interne geneeskunde
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.