Kwaliteitshandboek Consultatie geüpdatet
Nieuws11 mei 2023
Nieuws

Kwaliteitshandboek Consultatie geüpdatet

Nieuws 11 mei 2023

Het ‘Kwaliteitshandboek Consultatie voor de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener’ is herzien. Naast veranderingen in de leesbaarheid, indeling en lay-out zijn enkele wijzigingen en tekstuele verduidelijkingen doorgevoerd. Op bladzijde 5 en 6 staan deze overzichtelijk onder elkaar.

In deze herziene versie zijn sommige onderwerpen in het kader van de Transitie Consultatie en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II), nog in ontwikkeling en nog niet (volledig) vastgesteld.

Over het Kwaliteitshandboek

Het Kwaliteitshandboek Consultatie is bedoeld als naslagwerk voor consulenten Palliatieve Zorg, de in de palliatie gespecialiseerde zorgverlener, coördinatoren van het consultatieteam en netwerkcoördinatoren. In het kwaliteitshandboek staan kwaliteitseisen zoals deze samen met het veld zijn opgesteld, herijkt en geaccordeerd (2020). Naar aanleiding van de implementatie van de kwaliteitseisen is de afgelopen jaren een aantal onderwerpen aangepast en daarmee vervangt het kwaliteitshandboek 2023 het voorgaande. Het kwaliteitshandboek is geen statisch document en wordt op basis van jaarlijkse evaluatie bijgesteld.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.