Rapport 'Transitie Consultatie palliatieve zorg' beschikbaar
Publicatie

Rapport 'Transitie Consultatie palliatieve zorg' beschikbaar

 • Datum publicatie 26 juni 2023
 • Auteur Kazimier, H. & Klinkenberg, M.
 • Organisatie PZNL
 • Versie 1
 • Gebruiker Alle gebruikers
 • Doelgroep Alle doelgroepen
 • Setting Alle settingen
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 26 juni 2023

Het is een groot goed dat er in Nederland een (telefonische) consultatievoorziening palliatieve zorg is, waar in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners de consultatiefunctie vervullen. Sinds 2013 organiseert en coördineert PZNL (voorheen IKNL en Fibula) deze consultatievoorziening.

Aanleiding

Met de toenemende complexiteit van zorg is de mogelijkheid tot raadplegen van specialistische deskundigheid blijvend nodig. We zien dat de huidige telefonische voorziening niet meer aansluit bij de veranderingen in het zorglandschap. Er is een doorontwikkeling of transitie nodig om de expertise van deze specialistische zorgverleners gemakkelijker en eerder in verschillende vormen (transmuraal) in te zetten en een betere verbinding tussen zorgverlener en consulent te creëren.

Het project Transitie Consultatie

De doorontwikkeling is in opdracht van PZNL (eerder Fibula) omgezet in het project Transitie Consultatie. De Transitie Consultatie kende 4 deelprojecten, met per deelproject een projectleider die gezamenlijk de projectgroep vormen. De projectgroep valt direct onder het bestuur van PZNL. De vier deelopdrachten zijn:

 1. Regionale verankering (pilots): Met het werkveld onderzoeken hoe de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener proactief en doelmatig ingezet kan worden in de Netwerken Palliatieve Zorg door middel van pilots.
 2. Passende financiering: Voorbereidingen treffen voor een passende financiering van de inzet van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener via de bestaande zorgwetten.
 3. Landelijke kaders: Stimuleren van de ontwikkeling van landelijke kaders voor de inzet van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener.
 4. Telefonische consultatie: De consultatievoorziening zoals nu door PZNL gefaciliteerd afbouwen op geleide van de realisatie van de transitie. Dat wil zeggen, zodra de inzet van de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener door het Netwerk wordt ondersteund en bekostigd binnen bestaande en/of innovatieve betaaltitels.

Rapport

In het voorjaar van 2022 zijn acht pilotregio’s gestart als onderdeel van de Transitie Consultatie om
de proactieve wenselijke inzet van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners regionaal in te bedden binnen netwerkzorg. Hierbij is gekeken naar passende governance en passende financiering. Deze pilots zijn inmiddels geëvalueerd – aan de hand van een kwalitatieve, semi-gestructureerde vragenlijst - en dit resulteert in conclusies die zijn uitgewerkt in dit rapport. Het rapport is in concept, door middel van feedbackrondes, voorgelegd aan de voorzitters van de Expertise centra Palliatieve Zorg en de pilot regio’s.

Over de publicatie

Kazimier, H. & Klinkenber, M. 'Tranisitie Consultatie palliatieve zorg'

 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 26 juni 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.