Kwaliteitshandboek Consultatie geüpdatet
Nieuws10 januari 2024
Nieuws

Kwaliteitshandboek Consultatie geüpdatet

Nieuws 10 januari 2024

Het ‘Kwaliteitshandboek Consultatie voor de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener’ is herzien. Naast veranderingen in de leesbaarheid, indeling en lay-out zijn enkele wijzigingen en tekstuele verduidelijkingen doorgevoerd. Op bladzijde 5 van het handboek staan deze overzichtelijk onder elkaar. De wijzigingen hebben betrekking op de tarifering, beëindiging contract, Criteria en competenties verpleegkundig consulenten, inzet consulent bij een MDO van een ziekenhuisteam palliatieve zorg (niet transmuraal werkend) en kaders inzet PZNL-consulenten bij PaTz-groepen. De nieuwe bijlage B9 geeft een overzicht van alle voorgaande wijzigingen.

Over het Kwaliteitshandboek

Het Kwaliteitshandboek Consultatie is bedoeld als naslagwerk voor consulenten Palliatieve Zorg, de in de palliatie gespecialiseerde zorgverlener, coördinatoren van het consultatieteam en netwerkcoördinatoren. In het kwaliteitshandboek staan kwaliteitseisen zoals deze samen met het veld zijn opgesteld, herijkt en geaccordeerd (2020). Naar aanleiding van de implementatie van de kwaliteitseisen is de afgelopen jaren een aantal onderwerpen aangepast en daarmee vervangt het kwaliteitshandboek 2023 het voorgaande. Het kwaliteitshandboek is geen statisch document en wordt op basis van jaarlijkse evaluatie bijgesteld.

Voor vragen, neem contact op met:
Consultatie PZNL PZNL
Laatst geactualiseerd: 10 januari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.