Handreiking complementaire zorg herzien
Nieuws15 juni 2023
Nieuws

Handreiking complementaire zorg herzien

Nieuws 15 juni 2023

De herziene handreiking ‘Complementaire zorg’ is uitgebracht. Gezien de wens voor praktische handvaten over wanneer en hoe complementaire zorg al dan niet in te zetten, is door de Agendacommissie richtlijnen palliatieve zorg besloten om een handreiking te ontwikkelen. Hierin wordt op een praktische manier beschreven welke interventies voor bepaalde symptomen bruikbaar kunnen zijn en hoe ze op de juiste manier kunnen worden toegepast. De interventies die behandeld worden zijn door de werkgroep van deze handreiking gekozen op basis van relevantie volgens experts, patiënten en naasten van patiënten. Vervolgens is er een selectie gemaakt op toepasbaarheid en uitvoerbaarheid. In de handreiking zijn geen interventies opgenomen die veel kennis en expertise vereisen of interventies die interacties met medicatie kunnen geven.

Complementaire zorg

Complementaire zorg is aanvullende zorg die gegeven kan worden naast de reguliere zorg. Complementaire zorg gaat uit van een holistische benadering die de lichamelijke, emotionele, mentale, spirituele en sociale behoeften omvat. Complementaire zorg richt zich primair op het verhogen van de kwaliteit van leven. Dit kan natuurlijk ook leiden tot het verlagen van de symptoomlast. Focus is en blijft wel het mogelijk maken van positieve ervaringen gericht op alle menselijke zintuigen om de negatieve ervaringen te reduceren.

Patiënten kiezen vaak voor complementaire zorg om:  

  • hun lichaam zo goed mogelijk te ondersteunen;  
  • zich geestelijk beter te voelen (meer in balans, meer ontspannen);  
  • lichamelijke klachten zoals pijn, misselijkheid en vermoeidheid te verminderen.

Meer informatie

De handreiking Complementaire zorg is gemaakt naar aanleiding van een wens tot herziening vanuit het Meerjarenplan Richtlijnen palliatieve zorg in samenwerking met onder andere V&VN, Van Praag Instituut,  Patiëntenfederatie Nederland, Stichting Kind en Ziekenhuis, Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg, VGVZ, KNGF, BPSW en FVB (federatie vaktherapeutische beroepen). De handreiking wordt gelanceerd tijdens een symposium van het Van Praag Instituut op 15 juni en is verder te vinden op Pallialine. Meer informatie over Complementaire zorg is te vinden op de themapagina Complementaire zorg. Informatie voor patiënten over complementaire zorg in de palliatieve fase is te vinden op overpalliatievezorg.

Voor vragen, neem contact op met:
IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 15 juni 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.