Netwerk Integrale Kindzorg Zuidwest

De Netwerken Integrale Kindzorg (NIK)
In 2015 heeft het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg met succes het eerste Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) opgezet. Het netwerk ondersteunt en begeleidt gezinnen met een ernstig ziek kind en de betrokken hulpverleners. Sinds 2019 zijn 7 Netwerken Integrale Kindzorg een feit en is landelijke dekking gerealiseerd.

Het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Zuidwest
NIK Zuidwest is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines. Ziekenhuizen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, paramedici, kinderthuiszorg organisaties, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, het Centrum voor Thuisbeademing, onderwijs en het Centrum Jeugd en Gezin werken allemaal samen in NIK Zuidwest. Deze professionals hebben veel kennis van en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. NIK legt de verbinding en stimuleert de afstemming tussen alle hulpverleners die betrokken of nodig zijn bij de zorg voor uw ernstig zieke kind en uw gezin. Daarnaast adviseert NIK u rondom bekostiging en de juiste loketten in uw gemeente. 

Website Netwerk Integrale Kindzorg Zuidwest: www.nikzuidwest.nl

Contact opnemen met het NIK?
Dat kan via de netwerkco√∂rdinator NIK Zuidwest, Chantal van der Velden, op info@nikzuidwest.nl

of via de website: https://www.nikzuidwest.nl/contact

 

Contact