Terugblik op de jaarbijeenkomst 2022

(af)wegen en bewegen

 “Ik sta even stil en dat is al een hele vooruitgang” (Bertolt Brecht)

Het NPZR&o organiseert ieder jaar een jaarbijeenkomst voor ketendeelnemers, het Consultatief Palliatief Team en de bestuurders van het NPZR&o. De jaarbijeenkomst 2022 vond plaats op 11 april 2022 in de Pro Rege Kerk Rotterdam en werd bijgewoond door 45 ketendeelnemers. Na afloop werden de deelnemers gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. De deelnemers gaven de bijeenkomst gemiddeld een 7,9 (hoogste waardering 10, laagste waardering 7).

Reactie uit de evaluatie: fijn dat we met zo’n grote groep bij elkaar konden komen

Ik sta even stil: binnen de keten wordt al jaren samengewerkt aan de beste palliatieve zorg in de regio. Daarmee zijn mooie resultaten bereikt. Binnen de palliatieve zorg volgen de veranderingen elkaar snel op. In de snelheid van veranderingen is het goed om even stil te staan en te reflecteren op de samenwerking in de keten. Waar worden we nog blij van? Wat werkt goed? Maar ook: wat werkt er niet meer zo goed? Wat kan er anders, zodat het nog beter werkt? Erkennen wat er nu is én wat we graag anders willen doen. Zo kan er een nieuwe stap vooruit gedaan worden met het netwerk.

Ontwikkelen begint met reflecteren en stilstaan om daarna weer met frisse ideeën en nieuwe energie aan de slag te gaan in de keten.

De middag begon met een woord van welkom door netwerk coördinator Ellen Vink gevolgd door een presentatie van de ontwikkelingen binnen het NPZR&o. Klik hier voor de presentatie ontwikkelingen NPZR&o

Het NPZR&o neemt deel aan een pilot zelfevaluatie binnen de ketens dat begeleid werd door PZNL (coöperatie Palliatieve Zorg Nederland die onder andere ondersteuning biedt aan de netwerken palliatieve zorg). De centrale vraag binnen deze pilot is hoe kunnen de ketens zich duurzaam naar de toekomst organiseren en welke vorm past daarbij. Ook werden de ketendeelnemers gevraagd hoe zij het functioneren van de keten beoordeelden. Het onderzoek werd geleid door Ilse Brummelhuis en Eveline van Drielen, adviseurs van  PZNL en vond plaats door middel van een vragenlijst die door de ketendeelnemers is ingevuld. De vragenlijst bevatte vragen en stellingen over de samenwerking en de resultaten binnen de ketens. Tijdens de jaarbijeenkomst hebben Eveline en Ilse de resultaten van de vragenlijsten gepresenteerd. Klik hier voor de presentatie Evaluatie van de ketens.

Hierna gingen de deelnemers in groepen uiteen en  aan de slag met de uitkomsten. De deelnemers zijn gevraagd naar wat anders kan en wat daarvoor nodig is. De uitkomsten werden genoteerd en aan het einde van de middag plenair gepresenteerd. Deze uitkomsten zijn ook gepresenteerd tijdens de Algemene Bestuursvergadering van het NPZR&o op 17 mei. Bestuurders en management hebben een belangrijke rol om te zorgen voor randvoorwaarden zodat ketendeelnemers aanwezig kunnen zijn bij de ketenbijeenkomsten. Bestuursleden gaven aan dat zij daarin ook ‘huiswerk’te doen hebben. Daarnaast werd geconcludeerd dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om alles wat aan de orde komt bij de ketenoverleggen verder te brengen binnen de eigen organisatie. Per keten wordt een actieplan ontwikkeld onder leiding van de keten coördinator samen met de ketendeelnemers..  

Reactie uit de evaluatie: goed om wat beter na te denken over doel en betrokkenheid bij keten.

Na de pauze gaf Ineke Weverling (netwerk coördinator palliatieve zorg Gouda e.o. en tevens trainer) een interactieve presentatie over de Roos van Leary hoe zorgverleners de Roos van Leary kunnen toepassen in de interactie tussen collega’s, patiënten en naasten. Hierbij kwamen allerlei praktijkvoorbeelden ter sprake waarbij werd gediscussieerd hoe je dit als zorgverlener binnen de palliatieve zorg aan kunt pakken. Klik hier voor de presentatie Roos van Leary.

Reactie uit de evaluatie: Roos van Leary is praktisch toepasbaar op werk en in thuissituatie

Contact