Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Publicatie

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

  • Datum publicatie 1 oktober 2017
  • Auteur Manon Boddaert, Joep Douma, Floor Dijxhoorn, Maureen Bijkerk
  • Uitgever IKNL, Palliactief
Contactpersoon Manon Boddaert IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 1 oktober 2019

Het kwaliteitskader geeft zorgverleners en zorgorganisaties een eenduidig beeld van wat verstaan wordt onder goede zorg en helpt bij het ontwikkelen van beleid op dit gebied. Centraal daarin staan de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. Uitgebreide informatie Kwaliteitskader palliatieve zorg vind je op deze pagina

Downloads 

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (pdf)
Begrippenkader Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland 
E-book patiëntenversie Kwaliteitskader
Netherlands Quality Framework for Palliative Care (pdf)

Afbeelding van de cover van het kwaliteitskader palliatieve zorg nederland

 

Contactpersoon Manon Boddaert IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 1 oktober 2019
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.