Zoekresultaten

Zoekresultaten

Onderstaande lijst met zoekresultaten kan worden verfijnd door gebruik te maken van de filters. Selecteer het onderwerp waar je zoekterm mee verband houdt in de lijst met thema's. Zoek je onderwijsmateriaal of wil je veel over een onderwerp weten en wil je daarom de themapagina bekijken? Selecteer dan het relevante contenttype. Zoek je informatie die bedoeld is voor zorg voor een specifieke groep? Selecteer deze dan binnen de filtergroep zogrvrager.

Naast het gebruik van de filters kun je ook werken met zogenaamde operatoren in je zoekterm. Binnen de zoek machine kun je gebruik maken van:

  • AND: dit gebruik je als allebei de zoektermen in het resulaat moeten voorkomen
  • OR: dit gebruik je als één van de zoekwoorden moet voorkomen in het resultaat
  • NOT: dit gebruik je als het eerste zoekwoord wel en het tweede zoekwoord niet in het resultaat moet voorkomen.
  • " ": plaatst tekst tussen aanhalingstekens om resultaten te vinden waar deze tekst letterlijk voorkomt.

Lukt het je desalniettemin niet of niet goed om dat wat je zoekt te vinden? Meld het de redactie via de tab die op elke pagina staat ('Mail de redactie'). Er wordt continu gewerkt aan optimalisering van de vindbaarheid van informatie; jouw inbreng is daarbij waardevol!

Filteren
Contenttype
Instrumenten
Organisatie van zorg
Soort materiaal
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Richtlijn Rouw
Onderwijsmateriaal
Richtlijn over rouw bij patiënten en hulpverleners op basis van landelijke consensus.
Kijken in de ziel: Gesprekken over rouw (video)
Onderwijsmateriaal
Videoreportage in twee delen waarin mensen praten over hun ervaringen met verlies.
Verlies, verdriet en rouw (workshop)
Onderwijsmateriaal
Presentatie en programma voor een workshop gericht op het gesprek met de naasten.
Rouw bij naasten (Taak 2 Leerlijn Stervensfase)
Onderwijsmateriaal
Taak 2 van de leerlijn 'Stervensfase' legt de nadruk op de rol van de zorgverlener tijdens stervensfase, nazorg en rouwproces.
Over symptomen van rouw (video)
Onderwijsmateriaal
Korte video waarin Manu Keirse uitlegt dat rouw en verdriet niet meer als een ziekte behandeld moeten worden. Te gebruiken in een discussie met studenten over wat rouw is en wat gecompliceerde rouw inhoudt.
Daan Westerink en Charles Groenhuijsen over rouw (video)
Onderwijsmateriaal
Video, te gebruiken als voorbereiding op een les over rouw of aansluitend op de leermodule over rouw.
Rouw- en nazorg (werkboek)
Hulpmiddel
Werkboek voor zorgverleners met de basisinformatie die nodig is voor het implementeren van rouwzorg. Het werkboek bevat een stappenplan voor implementatie.
Oog voor Naasten! rouw (brochure)
Hulpmiddel
Informatie voor de naaste(n) na het overlijden van een familielid. Het gaat in op het rouwproces en biedt handvatten over hoe gaat het verder als het familielid is overleden. Het wordt door de zorgverlener overhandigd wanneer de situatie zich daartoe verleend.
Verlies en rouw in kinderpalliatieve zorg
Opleiding
Deze cursus laat de zorgverlener kennismaken met ‘verlies en rouw in palliatieve zorg voor kinderen’, om het inzicht over deze onderwerpen te vergroten en de signalen van complexe rouw te herkennen. Tevens maakt de deelnemer kennis met verschillende werkwijzen die kunnen helpen in de (onder)steunende omgang.
Animatie Subsidie voor begeleiding thuis bij levensvragen, rouw en verlies
Nieuws14-10-2020
Gezinnen die behoefte hebben aan een rouw- en verliesbegeleider kunnen een beroep doen op de subsidieregeling voor begeleiding thuis bij levensvragen, rouw en verlies. Met de subsidie kan snel een specialist worden ingeschakeld die zich richt op zowel kind als gezin.
Langdurig rouwproces van mantelzorgers tijdens en na de laatste levensfase
Publicatie
Vergelijkend onderzoek waaruit blijkt dat eigenlijk alle mantelzorgers worstelen met rouw, de kwaliteit van leven en hun algemene gezondheid. Dit maakt dat zorgprofessionals een rol van betekenis kunnen spelen in het opvangen en begeleiden van deze groep.
Digitale rouwkoffer (website)
Hulpmiddel
Interactieve website voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking. De website laat zien welke middelen passend zijn om cliënt te ondersteunen in tijden van verlies en rouw. Ook worden suggesties aangereikt voor ondersteunende materialen.
Alles over de dood (handreiking)
Hulpmiddel
Handleiding voor begeleiders over het gebruik van de website 'Alles over de dood'. Op de website staat eenvoudige uitleg over de dood en rouwverwerking voor mensen met een verstandelijke beperking.
Bestaat er een medicijn tegen verdriet? (video)
Onderwijsmateriaal
Korte film van Manu Keirse over het rouwproces, vorm van rouw, rouwtaken en het belang van luisteren door de zorgverlener. Te gebruiken als inleiding over rouwzorg.
Spirituele zorg, van theorie naar de praktijk van de hospicezorg (lespakket)
Onderwijsmateriaal
Onderwijspakket voor multidisciplinaire teams van vrijwillige en professionele zorgverleners werkzaam in hospices, in hospice-units van verpleeghuizen en hospice-teams in de eerste en tweede lijn over spirituele zorg.
Afscheid nemen en herdenken (toolbox)
Hulpmiddel
Deze toolbox biedt een overzicht van voorbeelden en werkvormen voor zorgverleners om afscheid en verlies van cliënten vorm te geven en concreet te maken.
Oog voor Naasten (handreiking en brochure)
Onderwijsmateriaal
Methodiek die zorgverleners en zorgteams helpt stap voor stap voor- en nazorg te geven aan naasten.
Hoe ga je om met iemand die in de rouw is? (video)
Onderwijsmateriaal
Korte film waarin nabestaanden vertellen wat hen hielp toen ze een dierbare verloren.
Impact van COVID-19 op de kwaliteit van leven van nabestaanden
Publicatie
Uit onderzoek blijkt dat, op de korte termijn, de COVID-19-pandemie geen significante impact heeft op de kwaliteit van leven van nabestaanden.
Dood voor beginners (video)
Onderwijsmateriaal
Documentaire in acht delen over de kunst van het sterven. Wat weet men eigenlijk over sterven, over afscheid nemen, de regie in de laatste dagen, rituelen, rouwen en het leven na de dood?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.