Richtlijn Complementaire zorg
Onderwijsmateriaal

Richtlijn Complementaire zorg

  • Aanbieder IKNL
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2009
  • Opleiding fysio- of ergotherapeut, hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, mbo verpleegkundige niveau 4, verzorgende (IG) niveau 3
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 10 april 2021

Onder complementaire zorg (afgekort als CZ) wordt in de richtlijn Complementaire zorg verstaan de zorg die zorgverleners geven in aanvulling op de standaardzorg. In deze richtlijn worden vier complementaire zorginterventies beschreven: 

  1. klassieke massage
  2. toepassen van etherische oliƫn
  3. ontspanningsoefeningen
  4. luisteren naar muziek


De richtlijn kan gebruikt worden als een inleiding in complementaire zorgvormen. Aan bod komen vragen als:
wat is complementaire zorg, wat zijn de kenmerken, wat zijn de indicaties en contra-indicaties?

De richtlijn is opgesteld met een theoretische onderbouwing vanuit recent onderzoek en is gerelateerd aan verpleegkundige diagnoses/problemen.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Onderwijs en Opleiding Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon IKNL werkgroep richtlijnen palliatieve zorg
Laatst geactualiseerd: 10 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.