Reflectie eigen visie op leven en sterven (Taak 3 Leerlijn Communicatie en Zingeving)
Onderwijsmateriaal

Reflectie eigen visie op leven en sterven (Taak 3 Leerlijn Communicatie en Zingeving)

 • Aanbieder Pasemeco
 • Soort materiaal lesmodule
 • Versie 2021
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), hbo-verpleegkundige niveau 6, mbo-verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap
 • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 22 december 2021

Het doel van deze leertaak is studenten te laten reflecteren over hun eigen visie op leven en sterven. De visie op leven en sterven behoort in de palliatieve zorg tot het domein zingeving. Het is expliciet de bedoeling dat studenten hierover met elkaar in gesprek gaan, zodat zij zien dat mensen daar verschillend over denken. Vervolgens richt de groepsdiscussie zich op de invloed van deze verschillende denkwijzen op de palliatieve zorg. Belangrijke vragen daarbij kunnen zijn:

 • Wat is de rol van de dimensie zingeving op de zorg?
 • Wat is de rol van een zorgverlener hierin?
 • Welke invloed heeft het op de zorg en de behandelrelatie als de ideeën van een patiënt heel anders zijn dan die van de zorgverlener zelf?

Dit is leertaak 3 van de leerlijn Communicatie en Zingeving.

Leerdoelen

Na het volgen van de taak kan de student:

 • reflecteren en discussiëren over de eigen ideeën over sterven en dood en wat de invloed hiervan kan zijn op de rol als zorgverlener in de palliatieve zorg
 • reflecteren en discussiëren over de eigen ideeën over zingeving en wat de invloed hiervan kan zijn op de rol als zorgverlener in de palliatieve zorg

 

Naar de docenteninstructie

Naar de studenteninstructie


Licentie

Creative commons: by-nc

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 22 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.