Proactieve zorgplanning

Om goede en passende zorg en ondersteuning te geven is het belangrijk om tijdig te weten wat iemand wel of juist niet wil. Door behandelwensen en -grenzen met elkaar te bespreken én vast te leggen kan hierop worden geanticipeerd. Zo kan de zorg afgestemd worden op persoonlijke wensen, waarden en behoeften. Deze proactieve zorgplanning – of ook wel ‘advance care planning’ - is van groot belang in stabiele, maar zeker ook in acute situaties. Voor iedereen, ongeacht de mate van kwetsbaarheid door ziekte, beperking of leeftijd.

Wat is proactieve zorgplanning?

 

Hulpmiddelen voor zorgverleners bij proactieve zorgplanning

Op Palliaweb is alle informatie te vinden over proactieve zorgplanning. De Leidraad proactieve zorgplanning (2020) biedt een overzicht van de stappen die in het proces van proactieve zorgplanning doorlopen worden. Op dit moment wordt gewerkt aan de richtlijn proactieve zorgplanning. 

Palliaweb biedt ook specifieke hulpmiddelen voor huisartsen, wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners en voor zorgverleners in het ziekenhuis

Patiënten en naasten

Informatie voor patienten is onder andere te vinden op thuisarts.nl en op overpalliatievezorg.nl

Wensenboekje
Patiënten en naasten kunnen hun wensen ten aanzien van de laatste levensfase vastleggen, bijvoorbeeld in het wensenboekje 'Als ik nadenk over mijn laatste levensfase'. Dit boekje biedt handvatten en inspiratie voor gesprekken en veel ruimte voor het vastleggen van eigen wensen en verwachtingen. Het boekje is te downloaden op de website van het netwerk palliatieve zorg Twente of gratis te bestellen bij het netwerk palliatieve zorg Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland door te mailen naar netwerkpalliatievezorg@sigra.nl.   

Wensenboekje.JPG

Contact en aanmelden nieuwsbrief