Netwerk

In de regio Noord-Holland Zuid zijn twee netwerken palliatieve zorg actief: Amstelland & Meerlanden en Midden- & Zuid-Kennemerland. Deze netwerken werken samen vanuit één kernbestuur en worden gecoördineerd door de netwerkcoördinator Andrea van der Veen. De netwerken worden gevormd door zorgaanbieders in deze regio. In het netwerk zijn zowel gezondheidszorginstellingen als vrijwilligersorganisaties vertegenwoordigd. Beide netwerken nemen deel aan het Consortium Noord-Holland en Flevoland.

De deelnemende organisaties in het netwerk spannen zich in om verbeteringen tot stand te brengen in de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven en hun naasten. Hierbij zijn zowel professionele als vrijwillige zorgverleners betrokken. In elke regio is een regiegroep actief. De voorzitters van de regiegroepen vormen samen met de voorzitter het kernbestuur van de netwerken.  

Netwerk palliatieve zorg Midden-& Zuid-Kennemerland

Het werkgebied van dit netwerk bestaat uit 9 gemeenten met in totaal rond de 415.000 inwoners.   

 

regiokaartmzk.jpg

Netwerk palliatieve zorg Amstelland & Meerlanden

Het werkgebied van het netwerk bestaat uit de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder Amstel en Haarlemmermeer met in totaal ca. 300.000 inwoners. 

regiokaartam.jpg

 

Bestuur

Leon Aarts (voorzitter) 
Esther Vink (Midden-Kennemerland)
Astrid van Lenten (Amstelland)
Simone Koops (Meerlanden)
Oscar Westerhof (Zuid-Kennemerland)

Documenten

Klik hier voor alle relevante documenten van het netwerk

Deelnemende organisaties:

 

Contact en aanmelden nieuwsbrief