Patiënten en naasten

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die door ouderdom of door een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven komen. De zorg of behandeling is niet op genezing maar op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven gericht.

Bekijk hier de video 'Wat is palliatieve zorg?'

Bij palliatieve zorg is er aandacht voor: 

  • lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid
  • gevoelens van angst, verdriet en verwerking
  • vragen rondom leven en dood
  • zorg voor de naasten
  • allerlei praktische zaken

Kijk onder Zorg in de regio voor adressen van organisaties in de regio Midden- & Zuid-Kennemerland en Amstelland & Meerlanden.

Voor meer informatie: www.ongeneeslijk.nl  

Contact en aanmelden nieuwsbrief