Patiënten en naasten

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die door ouderdom of door een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven komen. De zorg of behandeling is niet gericht op genezing, maar op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Bij palliatieve zorg is er aandacht voor: 

  • lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid
  • gevoelens van angst, verdriet en verwerking
  • vragen rondom leven en dood
  • zorg voor de naasten
  • allerlei praktische zaken

De belangrijkste doelen van palliatieve zorg zijn:

  • het verlichten van lichamelijk, psychosociaal en spiritueel lijden
  • het ondersteunen bij de laatste levensfase

Kijk onder Zorgkaart voor adressen van organisaties in de regio Midden- & Zuid-Kennemerland en Amstelland & Meerlanden.

Voor meer informatie: overpalliatievezorg.nl 

Contact en aanmelden nieuwsbrief