Consultatieteam

Consultatieteam palliatieve zorg: 088- 605 14 44

Dagelijks van 8-23 uur, in geval van nood ook 's nachts.
Voor professionele hulpverleners die bij experts advies willen inwinnen over medische, verpleegkundige, psychosociale, levensbeschouwelijke en organisatorische problemen op het gebied van palliatieve zorg. Het team bestaat uit consultartsen en -verpleegkundigen.

Consultatie

Bij de zorg voor palliatieve patiĆ«nten kunnen zich situaties voordoen die bij de zorgverlener tot vragen of twijfel leiden. In die gevallen kunnen huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners telefonisch te rade gaan bij een consulent uit het consultatieteam palliatieve zorg. Een consulent – een in palliatieve zorg gespecialiseerde arts of verpleegkundige - adviseert de zorgverlener, zonder de zorg over te nemen. Deze consultatievoorziening vormt een bruikbare ruggensteun voor de generalistische zorgverlener die met (vaak complexe) problematiek wordt geconfronteerd.

Het consultatieteam Noord-Holland en Flevoland is ook rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer 0900 - 202 17 45.

Klik hier voor meer informatie.

Praktijkteam palliatieve zorg

Het praktijkteam palliatieve zorg beantwoordt vragen en pakt knelpunten aan op het gebied van de organisatie en financiering van palliatieve zorg. Dit in 2016 opgerichte team is een samenwerking tussen rijksoverheid, verzekeraars en partijen uit de palliatieve zorg. Door vragen te beantwoorden ondersteunt het praktijkteam zorgverleners in de palliatieve zorg. En door het signaleren en bespreken van knelpunten draagt team bij aan verbetering van de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg. 

Zorgprofessionals kunnen dit team benaderen op: 030 - 789 78 78 of per mail via het contactformulier op de informatiepagina van Palliaweb.

Contact en aanmelden nieuwsbrief