Consultatieteam

Consultatieteam Noord-Holland en Flevoland: 0900 - 202 17 45

Dagelijks van 8-23 uur, in geval van nood ook 's nachts.
Voor professionele hulpverleners die bij experts advies willen inwinnen over medische, verpleegkundige, psychosociale, levensbeschouwelijke en organisatorische problemen op het gebied van palliatieve zorg. Het team bestaat uit consultartsen en -verpleegkundigen.

Consultatie

Bij de zorg voor palliatieve patiĆ«nten kunnen zich situaties voordoen die bij de zorgverlener tot vragen of twijfel leiden. In die gevallen kunnen huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners telefonisch te rade gaan bij een consulent uit het consultatieteam palliatieve zorg. Een consulent – een in palliatieve zorg gespecialiseerde arts of verpleegkundige - adviseert de zorgverlener, zonder de zorg over te nemen. Deze consultatievoorziening vormt een bruikbare ruggensteun voor de generalistische zorgverlener die met (vaak complexe) problematiek wordt geconfronteerd.

Landelijk telefoonnummer: 088 – 605 14 44

Naast het regionale nummer is er ook een landelijk telefoonnummer  (088-6051444) dat via de postcode van de consultvrager uitkomt bij een consultatieteam.

Klik hier voor meer informatie.

Contact en aanmelden nieuwsbrief