Leidraad proactieve zorgplanning (handreiking)
Hulpmiddel

Leidraad proactieve zorgplanning (handreiking)

  • Ontwikkelaar M. Boddaert, J. Caffarel, M. Dermois, A. Kodde, A.K.L. Reyners
  • Organisatie NHG, Verenso, NVAVG, V&VN, Patiëntenfederatie Nederland, FMS
  • Soort Handreiking
  • Gebruiker Basisarts, Huisartsen, Kaderartsen, Medisch specialisten, Specialisten ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen
  • Versie oktober 2020
  • Doelgroep Volwassenen | Ouderen
  • Setting Thuis, Verpleeghuis, Ziekenhuis, Zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 31 januari 2022

De Leidraad proactieve zorgplanning biedt een overzicht van stappen die in het proces van proactieve zorgplanning doorlopen worden. Voor het vastleggen en herkenbaar overdragen van vastgestelde behandelwensen en -grenzen kan gebruik worden gemaakt van het digitaal invulbare uniforme format.

Inzet hulpmiddel

Het voeren van proactieve zorgplanningsgesprekken en het vastleggen en overdragen van behandelwensen en -grenzen.


Naar de Leidraad

Naar het digitale format

Naar het printbare format


Randvoorwaarden

De leidraad en formats zijn direct inzetbaar.

Licentie

De in deze leidraad getoonde informatie, zoals teksten en afbeeldingen, of informatie in andere vorm, is gezamenlijk eigendom van de makers. De informatie uit de leidraad mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de makers.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over proactieve zorgplanning naar de themapagina Proactieve zorgplanning (advance care planning).

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 31 januari 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.