Centrum voor levensvragen

Begeleiding bij levensvragen

Levensvragen komen meestal op als het leven niet meer vanzelfsprekend is. Dit gebeurt soms zomaar, maar vaker door een bijzondere of belastende gebeurtenis – geboorte of dood, ziekte of beperking, opsluiting of uitzending, relatievorming en overgangsmomenten, verlies of trauma. Levensvragen zijn grote vragen naar de zin en de bedoeling van het leven. Levensvragen stellen en beantwoorden, helpt om het leven te waarderen en betekenis te geven. Maar ook om te leren omgaan met gebeurtenissen, zoals een naderend levenseinde. cropped-QUESTIO-logo-179x149.png
Geestelijke verzorging gaat over zorg voor mensen met levensvragen. Een geestelijk verzorger is een professional die begeleiding, hulp en advies geeft aan mensen met levensvragen. In gesprekken, door te luisteren en soms met rituelen helpt hij mensen om op een positieve manier om te gaan met hun vragen. Een geestelijk verzorger is geen behandelaar.

Wanneer u of uw patiënt behoefte heeft om in contact te komen met een geestelijk verzorger, dan kunt u terecht bij Stichting Questio. Stichting Questio biedt ondersteuning in de vorm van het voeren van individuele gesprekken (eventueel thuis) en in de begeleiding van gespreksgroepen en trainingen rondom specifieke thema’s.  Patiënten of naasten kunnen zelf een consult aanvragen, of vragen aan een zorgverlener om dat te regelen. Voor inwoners van de regio van 50 jaar of ouder, die ongeneeslijk ziek zijn of een naaste hebben die ongeneeslijk ziek is of onlangs overleden, zijn de eerste vijf gesprekken kosteloos dankzij een subsidie van het ministerie van VWS. In alle andere gevallen kan vrijblijvend contact worden opgenomen om de mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie: Stichting Questio

Contact en aanmelden nieuwsbrief