Nieuws

Landelijke campagne brengt gesprek over palliatieve zorg op gang
Nieuws Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland geplaatst op 23-11-2022
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een landelijke publiekscampagne over palliatieve zorg gestart.
Interessante ontwikkelingen binnen het Netwerk palliatieve zorg
Nieuws Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland geplaatst op 28-10-2022
Het Netwerk palliatieve zorg Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland is volop in beweging.
Gezocht: voorzitter voor netwerk palliatieve zorg
Nieuws Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland geplaatst op 24-10-2022
Vacature voorzitter
Praktijkteam palliatieve zorg
Nieuws Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland geplaatst op 29-09-2022
Om knelpunten rondom de organisatie en financiering van palliatieve zorg op te lossen, kunnen netwerkcoördinatoren, zorgverleners, patiënten en naasten deze melden bij Dianne Boxman van het Praktijkteam Palliatieve Zorg.
Poster 'Wat zie je aan iemand die stervende is?'
Nieuws Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland geplaatst op 28-09-2022
Het Tijdschrift voor Verzorgenden ontwikkelde samen met Carend een poster die voor onderwijsdoeleinden gebruikt kan worden.
Terugblik zomerbijeenkomst 16 juni 2022
Nieuws Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland geplaatst op 08-07-2022
Op donderdag 16 juni organiseerde het Netwerk palliatieve zorg Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland voor alle leden een inspirerende en dynamische netwerkbijeenkomst.
Regiowijzer palliatieve zorg is uit
Nieuws Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland geplaatst op 28-06-2022
In de Regiowijzer palliatieve zorg stellen zorgverleners en vrijwilligers uit de regio zich voor.
Informatiebijeenkomsten ‘Praten over levenseinde’ groot succes
Nieuws Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland geplaatst op 21-06-2022
Tijdig praten over het levenseinde met ouderen is belangrijk. Dit helpt om hen de zorg te geven die bij ze past. Echter zijn veel ouderen zich niet goed bewust van de (on)mogelijkheden in de laatste levensfase. Om die reden organiseren huisartspraktijken in Zuid-Kennemerland informatiebijeenkomsten voor patiënten over de mogelijkheden in de laatste levensfase.
Interviews - Gespecialiseerde wijkverpleegkundigen en casemanagement
Nieuws Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland geplaatst op 13-04-2022
Veel mensen in de palliatieve fase brengen hun laatste levensfase graag door in hun eigen vertrouwde omgeving. Wijkverpleegkundigen, gespecialiseerde verpleegkundigen en casemanagers kunnen worden ingeschakeld om thuis zorg en ondersteuning te bieden.
Centrum voor leven met en na kanker in Heemskerk
Nieuws Amstelland & Meerlanden en Midden-& Zuid-Kennemerland geplaatst op 30-03-2022
In de maanden april, mei en juni breidt Inloophuis Kennemerland hun aanbod uit naar Heemskerk. Ze werken hiervoor samen met de welzijnsorganiatie MET Heemskerk.
Contact en aanmelden nieuwsbrief