jaaroverzicht 2023 gepubliceerd

Nieuws Netwerk PZ regio Gelderse Vallei 26 maart 2024

Met trots presenteer ik u het jaaroverzicht van ons Netwerk.​

Het netwerk vormt nog steeds een solide basis voor kennisuitwisseling en relatiebeheer in onze regio, waarin professionals en vrijwilligers elkaar weten te vinden en zorgvragers en naasten hun weg naar informatie vinden. Dit alles wordt sinds mei 2023 ondersteund door twee netwerkcoördinatoren. Daarbij ondersteunt het Bestuurlijk Overleg op inhoud en proces en hebben we gezorgd voor goede representatie in dit overleg vanuit de sector. ​

We hebben in 2023 verder gebouwd aan onze vier doelstellingen van het netwerk. Onder informatievoorziening / kenniscentrum hebben we ingezet op het verbeteren van de website waarbij de wegwijzer met gids voor zorgvragers, naasten, zorgprofessionals en vrijwilligers is gelanceerd. Fijn om deze informatie goed en helder vindbaar te maken voor alle behoeften. Informatievoorziening is onder andere verzorgd middels een voorlichtingsmiddag aan inwoners van Wageningen, in samenwerking met netwerkpartners en de gemeente. Tevens zijn we verdergegaan met het uitgeven van een nieuwsbrief aan alle geïnteresseerden. Er zijn verschillende aspirant netwerkpartners toegetreden in 2023 en oude banden opnieuw aangehaald. Dit heeft, samen met leerzame kerngroep bijeenkomsten, bijgedragen aan ketenoptimalisatie en belangenbehartiging. Voor de Netwerkzorg zijn de contacten en de verbinding met andere netwerkorganisaties en partijen regionaal van belang geweest. Bijdragen aan de resultaten van het 'project proactieve zorgplanning' maakte daar een belangrijk onderdeel vanuit.​

Ook landelijk gebeurt er veel, waarbij ruim 60 netwerken palliatieve zorg zich hebben verenigd in één vereniging. Door deze vereniging krijgen we weer een stem aan de landelijke tafels waar grote beleidsvraagstukken kunnen worden beïnvloed. Als voorzitter van ons netwerk heb ik deelgenomen aan de oprichting van deze vereniging, waar ik in 2024 mee door zal gaan, totdat er een nieuw bestuur is gekozen. Mede door deze taak, maar ook omdat het na ruim 8 jaar tijd wordt voor een frisse blik, heb ik besloten om terug te treden als voorzitter. Ik blijf actief in het Bestuurlijk Overleg en laat de voorzitterstaak met vertrouwen over aan Arjan van Andel. ​

Veel leesplezier!

Mevr. Mr drs. Karin M. Breuker​

Voorzitter Bestuurlijk Overleg Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei

Contact