Kwaliteit en Meetinstrumenten

Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

Het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland geeft zorgverleners en zorgorganisaties een eenduidig beeld van wat verstaan wordt onder goede palliatieve zorg en helpt bij het ontwikkelen van beleid op dit gebied. Zorg die is gebaseerd op de waarden, wensen en behoeften van de zorgvrager en zijn naasten. Niet alleen lichamelijke zorg, maar ook psychische en sociale zorg en zorg op het gebied van zingeving. Uitgebreide informatie Kwaliteitskader palliatieve zorg vind je hier

De principes van het Kwaliteitskader en proactieve zorgplanning lopen als een rode draad door onze wegwijzer.

Het kwaliteitskader palliatieve zorg implementeren in jouw organisatie? Kijk dan eens op de pagina Zelfevaluatie PZ voor het maken van een goede start.

 

Meetinstrumenten

Een meetinstrument kan helpen bij het signaleren, vervolgen en gericht verkennen van behoeften, symptomen en problemen. In de praktijk is het lang niet altijd zo dat patiĆ«nten en naasten deze symptomen spontaan uiten. Ook onderschatten hulpverleners symptomen, waardoor ze nog wel eens niet of te laat herkend worden. De inzet van meetinstrumenten kan dan waardevol zijn. Bij het Kwaliteitskader is een overzicht ontwikkeld van bruikbare meetinstrumenten zodat de juiste meetinstrumenten, op de het juiste moment bij de de juiste situatie kan worden ingezet. Het overzicht is gebundeld in een boekje.

PALLI: checklist voor mensen met een verstandelijke beperking.

RADPAC PD signalering palliatieve fase bij Parkinson

Palliatieve Tijdlijn VB sector

Contact