Kwaliteit en Meetinstrumenten

Zelfevaluatie palliatieve zorg

Factsheet

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft tot doel gesteld dat iedere burger vanaf 2020 verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners. Om voor patiĆ«nten, diens naasten en zorgprofessionals te verhelderen wat dit inhoudt, is het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland ontwikkeld. Dit kwaliteitskader vindt u hier (Link werkt niet).

Meetinstrumenten

Een meetinstrument kan helpen bij het signaleren, vervolgen en gericht verkennen van behoeften, symptomen en problemen. In de praktijk is het lang niet altijd zo dat patiĆ«nten en naasten deze symptomen spontaan uiten. Ook onderschatten hulpverleners symptomen, waardoor ze nog wel eens niet of te laat herkend worden. De inzet van meetinstrumenten kan dan waardevol zijn. Bij het Kwaliteitskader is een overzicht ontwikkeld van bruikbare meetinstrumenten zodat de juiste meetinstrumenten, op de het juiste moment bij de de juiste situatie kan worden ingezet. Het overzicht is gebundeld in een boekje.

PALLI: checklist voor mensen met een verstandelijke beperking.

RADPAC PD signalering palliatieve fase bij Parkinson

Goede Voorbeelden Palliatieve Zorg

Korte actuele beschrijvingen van de Goede Voorbeelden palliatieve zorg met verwijzingen naar broninformatie en contactpersonen zijn te vinden op:  IKNL goede-voorbeelden

Contact