Consultatie en advies

Wanneer u zoekt naar ondersteuning voor uw zorgvrager, knelpunten in de regio signaleert of melding wilt maken van goede voorbeelden of verbeterpunten op het gebied van palliatieve zorg. Genoemde partijen bieden ondersteuning lokaal, regionaal en landelijk voor zowel hulpverleners als zorgvragers. 

Palliatief Consultatie Team

Heeft u vragen over een zorgvrager in de palliatieve fase?

U kunt dan bellen naar 088 605 14 44. Tijdens kantoortijden krijgt u een verpleegkundig consulent aan de lijn, werkzaam in de regio. Deze consulent heeft altijd een arts als medische achterwacht en heeft daarmee overleg om tot een gezamenlijk advies te komen. Daarbuiten (’s avonds, ’s nachts en in het weekend) kunt u in spoedgevallen beroep doen op de ANW-dienst palliatieve zorg (bovenregionaal georganiseerd). Zij zijn te bereiken via hetzelfde nummer (088 605 14 44). Meer informatie over de landelijke consultatievoorziening palliatieve zorg is te vinden op Palliaweb.

Artsensteunpunt levenseinde kinderen

Het steunpunt richt zich op artsen die raad nodig hebben over de behandeling, beperkingen in de behandeling of beslissingen over het levenseinde van kinderen. Ook kunnen artsen die na het overlijden van een kind behoefte hebben aan een gesprek over procedure, verloop en emoties terecht bij het artsensteunpunt.

www.kinderpalliatief.nl

Expertisecentrum Euthanasie

Heeft u advies of begeleiding nodig bij een euthanasieverzoek? De consulenten euthanasie kunnen uw vragen beantwoorden, informatie geven of u begeleiden tijdens het euthanasietraject. Ook met overige vragen kunt u bij het expertisecentrum terecht. 

070 - 352 41 41 (op werkdagen van 09:30 tot 12:00 en van 13:30 tot 16:30 uur)

www.expertisecentrumeuthanasie.nl 

wat kan de NVVE voor u doen?

Hulp bij zingeving en levensvragen

Aandacht voor zingeving en levensvragen hoort bij ons allemaal. Voor ondersteuning bij zingeving en levensvragen kan men in de regio Gelderse Vallei een beroep doen op Levensvragen in de Vallei.

SCEN Gelderse Vallei en Rivierenland

SCEN biedt artsen gelegenheid informatie en advies in te winnen bij een ervaren en speciaal opgeleide collega, of een SCEN-arts te vragen als onafhankelijk consulent bij een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding. Uitsluitend in te schakelen door artsen.

Ma-Vr van 8:00 tot 17:00                                T 020 59 233 94

Praktijkteam Palliatieve Zorg (landelijk)

Voor het melden van knelpunten en goede voorbeelden in de palliatieve zorg kunt u terecht bij het praktijkteam palliatieve zorg VWS.

Zorgprofessionals kunnen hun knelpunten en goede voorbeelden rondom de organisatie en financiering van palliatieve zorg melden via:

Patiƫnten en naasten kunnen knelpunten doorgeven via:

  • T 1400 
  • WhatsApp 06 55 00 1400

De meldingen worden aan het praktijkteam doorgegeven

Contact