Protocollen en richtlijnen

Protocollen, richtlijnen en handreikingen

Richtlijnen en protocollen zijn een hulpmiddel om systematisch te handelen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Hieronder vindt u belangrijke links waarop informatie te vinden is over regionale en landelijke richtlijnen, handreikingen en protocollen op het gebied van palliatieve zorg.

Regionale richtlijn Palliatief Huisbezoek

Deze richtlijn beschrijft het type huisbezoek en geeft de samenwerkingsafspraken weer met de thuiszorgorganisaties die het huisbezoek aanbieden in de regio Gelderse Vallei.

Handreiking tijdig praten over het levenseinde 

Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet makkelijk, maar wel belangrijk. Het voorkomt misverstanden over de hulpverlening bij het sterven. De KNMG biedt artsen houvast in de handreiking 'Tijdig praten over het levenseinde'.

Protocollen, handreikingen en richtlijnen regionaal en landelijk

Contact