Deskundigheid

Deskundigheid bevorderen door scholing, PaTz, filmgebruik (documentatie)

Palliatieve scholing: basisscholing en in company door aangesloten Netwerkpartner:

  • Regelmatige bij- en nascholingen en op maat gemaakt: www.dandeliontraining.nl

Trainingen op het gebied van het psychosociale-,  spirituele- en zingevingsdomein door aangesloten Netwerkpartners:

  • Trainingen op het gebied van psychosociale zorg en zorg voor de zorgenden door Gonneke de Haan 
  • Trainingen op het gebied van rouw en verlies bij kinderen door Agmar Butcher
  • Trainingen op het gebied van geestelijke ondersteuning en spirituele zorg door Geestelijk Verzorgers van Levensvragen in de Vallei.

PaTz:

Een werkwijze die de samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundigen bevordert en als goed voorbeeld navolging verdient: bent u ge√Įnteresseerd neem contact op met de Netwerkco√∂rdinator. Bekijk het filmpje voor meer achtergrondinformatie: www.patz.nu of de FACTSHEET PatzPortal

Kennisclip palliatieve zorg basiskennis in medisch onderwijs, ontwikkeld door Pasemeco:

Deze kennisclip biedt een inleiding op palliatieve zorg voor studenten geneeskunde en gaat onder meer in op fases, herkenbare patronen en specifieke kenmerken van palliatieve zorg.

Films:

Film inzet vrijwilligers in het verpleeghuis: U kunt deze film gebruiken in scholingen als dat gewenst is.

Film ik blijf een poosje bij je zitten: Te gebruiken bij voorlichting en scholing

Beslisschijf besluitvorming in de palliatieve fase: 

De beslisschijf Besluitvorming in de palliatieve fase los aangeboden door het IKNL. De schijf is onderdeel van de set Besluitvorming in de palliatieve fase (digitaal te downloaden), die ontwikkeld is voor zorgverleners in de palliatieve zorg. Deze set is zowel individueel te gebruiken als tijdens besprekingen in het multidisciplinair behandelteam.

Leerwerkplatform Hospices:

Speciaal voor hospice medewerkers: Via de link komt u op de website met meer informatie.

Landelijke basisscholingen palliatieve zorg:

Actueel overzicht.  Basisscholingen voor de niveaus twee tot en met zes (niveaus zorgverleners: Bron: NLQF). Fibula en IKNL actualiseren het overzicht jaarlijks.

Contact