Gesprek late en laatste levensfase, levenseinde

Denk nu al na over uw laatste levensfase en levenseinde

Ondersteuning bij gesprekken tussen zorgvrager en arts over de late en laatste levensfase

Als iemand ziek is en niet meer beter wordt, komt er veel op de betrokkene en zijn naasten af. Hoe wil je de laatste levensfase doorbrengen? Welke opties zijn er om dat zo aangenaam mogelijk en volgens eigen wensen  te doen? Hoe zorg je ervoor dat hulp- en zorgverleners weten wat de wensen zijn? En wat mag je van welke zorgverleners verwachten? Om helder en toegankelijk antwoord te geven op deze en andere vragen, heeft de Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en KNMG een e-book over palliatieve zorg gelanceerd.

De tekst van het e-book is gebaseerd op het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland. In dit kwaliteitskader staan afspraken die (vertegenwoordigers van) patiënten, naasten, ouderen, zorgverleners en zorgverzekeraars hebben gemaakt over goede palliatieve zorg. Het e-book sluit aan op de publiekscampagne van VWS: ‘Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd leef ik'.

Levenswensverklaring (NederlandsePatiënten Vereniging)

Lees het artikel op de website van de NPV.

Wensen rond het levenseinde

Mensen weten vaak heel goed wat ze willen na hun overlijden. De uitvaart, de erfenis; ze praten erover en leggen hun wensen vast. Maar hoe zit het met de laatste fase van het leven zelf? Wat vinden jij en je naasten daarin belangrijk? Praat erover en schrijf het op. Lees het artikel in Pal voor u.

Animatie: Niets is vanzelfsprekend wat betreft zorg aan het levenseinde.

Eva Bolt promoveerde op 2 november 2017 aan de VU Amsterdam, faculteit geneeskunde. Van haar proefschrift Passende zorg in de laatste levensfase en levensbeëindiging op verzoek maakte zij een animatie. In 10 minuten presenteert zij haar onderzoek, de conclusies en de aanbevelingen.

Contact