Ontmoetingen

Bijeenkomsten Café Doodgewoon en andere ontmoetingen

Café Doodgewoon: In Café Doodgewoon wordt tijd en ruimte gemaakt om met elkaar te praten over ziekte, de dood en het sterven. Het is een ontmoetingsplek waarbij geïnteresseerden en hulpverleners met elkaar in contact kunnen komen. De opzet is vaak dat er een gastspreker aanwezig is en men daarna met elkaar in gesprek gaat. Soms wordt er een film gedraaid die wordt nabesproken.

In de regio is in Veenendaal een Café Doodgewoon actief. Maar ook zijn er in het Alzheimercafé en bij lezingen voor ouderen vanuit de gemeente, NPV of vanuit de kerk soms thema's die het vroegtijdig nadenken of het bespreken van (aspecten van) het levenseinde benadrukken.

De inloophuizen in Ede en Veenendaal en de Toon Hermans salon in Barneveld spelen ook een belangrijke rol bij het kunnen ontmoeten van lotgenoten en het delen van ervaringen.

Actuele informatie vindt u bij de agenda.

Contact