Ontmoetingen

Bijeenkomsten Café Doodgewoon en andere ontmoetingen

Café Doodgewoon: een ontmoetingsplek waarbij geïnteresseerden en hulpverleners met elkaar in contact kunnen komen rondom een bepaald thema gerelateerd aan de ondersteuning die in periode dat het sterven nabij komt, geboden wordt. De opzet is vaak dat er een gastspreker aanwezig is en men daarna met elkaar in gesprek gaat. Soms wordt er een film gedraaid die wordt nabesproken.

In de regio zijn zowel in Veenendaal als in Wageningen een Café Doodgewoon actief. Maar ook zijn er in het Alzheimercafé en bij lezingen voor ouderen of vanuit de kerk soms thema's die het vroegtijdig nadenken of het bespreken van het (aspecten van) het levenseinde benadrukken.

Inloophuizen spelen ook een belangrijke rol bij het kunnen ontmoeten van lotgenoten en het delen van ervaringen.

Actuele informatie vindt u bij de agenda.

Contact