Netwerkpartners

Wie werken er samen?

De instellingen en organisaties die actief samenwerken binnen het Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei zijn terug te vinden in de folder aanbod palliatieve zorg en ondersteuning. Hierin worden vooral de partijen genoemd die zonder verwijzing benaderd kunnen worden. Er zijn echter veel meer organisaties aangesloten als Netwerkpartner, zij staan hieronder vermeld.

De organisaties of hulpverleners die de samenwerkingsovereenkomst 31 oktober 2022 met het Netwerk hebben ondertekend zijn:

Contact