Netwerkafspraken

Wegwijs in de transmurale palliatieve netwerkzorg.

We ontwikkelen momenteel een beschrijving van de route in de regionale palliatieve zorg.

De actuele afspraken en bijbehorende documenten treft u aan onder het kopje netwerkdocumenten zorginhoudelijk.

Contact