Netwerkafspraken

Wegwijs in de transmurale palliatieve netwerkzorg.

We ontwikkelen momenteel een beschrijving van de route in de regionale palliatieve zorg. 

(hierbij maken we gebruik van het 'Levenspad Twente' en andere transmurale zorgpaden geabseerd op het Kwaliteitskader PZ)

Tot de visualisatie van de 'transmurale route regionale palliatieve zorg' gereed is, is er 'een sociale kaart' beschikbaar van alle zorg- en ondersteuningsmogelijkheden in de Netwerkregio.

De actuele transmurale afspraken en bijbehorende documenten treft u aan onder het kopje netwerkdocumenten zorginhoudelijk.

Contact