Netwerk Palliatieve Zorg

De regio

In de regio Gelderse Vallei werken zorgprofessionals maar ook goed opgeleide vrijwilligers en mantelzorgers in netwerkverband samen aan toegankelijke en goede palliatieve zorg. 

In de netwerkregio Gelderse Vallei wonen ruim 320.000 mensen en de regio bestaat uit de gemeenten: Barneveld, Ede, Utrechtse Heuvelrug (Amerongen, Overberg, Leersum), Veenendaal, Renkum (Renkum en Heelsum), Rhenen (Elst Ut.), Scherpenzeel, Wageningen en Renswoude.

Wie werken er samen?

  • De instellingen en organisaties die actief samenwerken binnen het Netwerk Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei zijn terug te vinden in de folder aanbod palliatieve zorg en ondersteuning. Hierin worden vooral de partijen genoemd die zonder verwijzing benaderd kunnen worden. Er zijn echter veel meer organisaties aangesloten als Netwerkpartner, zij staan hieronder vermeld.

De organisaties of hulpverleners die de samenwerkingsovereenkomst met het netwerk hebben ondertekend zijn:

Ondersteuningsstructuur en samenwerking Palliatieve Zorg regio Gelderse Vallei

De netwerkcoördinator ondersteunt en faciliteert waar mogelijk de samenwerking tussen de organisaties. Deze samenwerking wordt gepresenteerd in een jaarplan en jaarverslag. 

Het Netwerk grenst aan de Netwerken Arnhem, Eemland, Zuid Oost Utrecht, Rivierengebied, Noord West Veluwe en Oost Veluwe. 

Het Netwerk werkt op landelijk niveau samen met Stichting PZNL, het Integraal Kankercentrum NederlandStichting PaTz Agora, de Nederlandse Patienten Federatie, Carend en andere aangesloten partijen binnen PZNL.

Het Netwerk heeft de intentieverklaring met het Consortium PalZO getekend: dat landelijk samenwerkt en afstemming zoekt binnen het LOco.

Het Netwerk werkt samen waar nodig met de keten dementie Gelderse Valleidementieketen Veenendaal en met het Netwerk Intensieve Kindzorg  ZuidOost.

Bent u benieuwd naar een overzicht en landelijke context van deze ondersteuningsstructuur in de palliatieve zorg bekijk dan het factsheet dat PZNL publiceert en actualiseert.

Contact