Telefonische Consultatie Palliatieve Zorg

Consultatievoorziening voor professionals (regionaal)

Bij de zorg voor palliatieve patiĆ«nten kunnen zich situaties voordoen die bij de zorgverlener tot vragen of twijfel leiden. In die gevallen kunnen huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners telefonisch te rade gaan bij een consulent uit het consultatieteam palliatieve zorg in hun regio. Een consulent – een in palliatieve zorg gespecialiseerde arts, verpleegkundig specialist of verpleegkundige - adviseert de zorgverlener, zonder de zorg over te nemen. Deze consultatievoorziening vormt een bruikbare ruggensteun voor de generalistische zorgverlener die met (vaak complexe) problematiek wordt geconfronteerd.

In de regio Gelderse Vallei verzorgt het team Vallei & Veluwe de telefonische consultatie. Het consultteam biedt ondersteuning aan hulpverleners van patiĆ«nten in de laatste levensfase. Het verleent consulten binnen het verzorgingsgebied van het Ziekenhuis Gelderse Vallei dat overeenkomt met de Netwerkregio. Het team verleent in de huidige samenwerking ook consulten in het aangrenzende Netwerk PZ Noordwest Veluwe. Het team bestaat uit artsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen, die werkzaam zijn in verschillende organisaties en werkvelden. Zij beschikken allen over specifieke deskundigheid op het gebied van palliatieve zorg.

Bereikbaarheid

Voor het voorleggen van een consultvraag bereikbaar via telefoonnummer: 088-6051444

De telefonische consultatie wordt landelijk dekkend 24/7 aangeboden door samenwerking met andere consultatieteams. Via de postcode van de consultvrager komt u bij een consultatieteam.

Praktijkteam Palliatieve Zorg (landelijk)

Voor het melden van knelpunten en goede voorbeelden in de palliatieve zorg kunt u terecht bij het praktijkteam palliatieve zorg VWS.

Zorgprofessionals kunnen hun knelpunten en goede voorbeelden rondom de organisatie en financiering van palliatieve zorg melden via:

Contact