Belangrijke telefoonnummers

Consultteam 0900 04 003 04

In de regio Gelderse Vallei wordt de palliatieve consultatie verzorgd door het Consultteam Palliatieve Zorg Vallei en Veluwe (pdf). Het consultteam biedt ondersteuning aan hulpverleners van patiënten in de laatste levensfase. Het verleent consulten binnen het verzorgingsgebied van het ziekenhuis Gelderse Vallei dat overeenkomt met de Netwerkregio. Het team bestaat uit artsen en verpleegkundigen, die werkzaam zijn in verschillende organisaties en werkvelden. Zij beschikken allen over specifieke deskundigheid op het gebied van palliatieve zorg.

Bereikbaarheid

Voor het voorleggen van een consultvraag kunt u het consultteam bereiken op telefoonnummer: 0900 04 003 04

Wie kunnen een beroep doen op het consultteam?

Alle hulpverleners in de regio Gelderse Vallei kunnen met hun vragen terecht bij het consultteam. Deze vragen kunnen gaan over alle voorkomende problemen bij patiënten in de laatste levensfase, ongeacht het ziektebeeld en de plaats waar de patiënt verblijft. 

Contact