Belangrijke telefoonnummers

Consultteam telefoon: 0900 04 003 04

Bij de zorg voor palliatieve patiënten kunnen zich situaties voordoen die bij de zorgverlener tot vragen of twijfel leiden. In die gevallen kunnen huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners telefonisch te rade gaan bij een consulent uit het consultatieteam palliatieve zorg in hun regio. Een consulent – een in palliatieve zorg gespecialiseerde arts of verpleegkundige - adviseert de zorgverlener, zonder de zorg over te nemen. Deze consultatievoorziening vormt een bruikbare ruggensteun voor de generalistische zorgverlener die met (vaak complexe) problematiek wordt geconfronteerd.

In de regio Gelderse Vallei verzorgt het Consultteam Palliatieve Zorg Vallei en Veluwe de palliatieve consultatie . Het consultteam biedt ondersteuning aan hulpverleners van patiënten in de laatste levensfase. Het verleent consulten binnen het verzorgingsgebied van het ziekenhuis Gelderse Vallei dat overeenkomt met de Netwerkregio. Het team bestaat uit artsen en verpleegkundigen, die werkzaam zijn in verschillende organisaties en werkvelden. Zij beschikken allen over specifieke deskundigheid op het gebied van palliatieve zorg.

Bereikbaarheid

Voor het voorleggen van een consultvraag bereikbaar via telefoonnummer: 0900 04 003 04

Landelijke bereikbaarheid

De telefonische consultatie wordt landelijk dekkend 24/7 aangeboden door meer dan 300 consulenten uit meer dan 30 consultatieteams. Er is nu één landelijk telefoonnummer (088-6051444) dat via de postcode van de consultvrager uitkomt bij een consultatieteam.

 

Contact