Proactieve zorgplanning in de regio Eemland

Proactieve zorgplanning, ook wel Advance Care Planning genoemd is een van de acht essenties van palliatieve zorg. Zie voor meer info onder zorgverleners.

In 2022 werkt het netwerk samen met partners in het samenwerkingsverband Samen Sterker Eemland aan een regionaal project 'Proactieve zorgplanning in de praktijk'. 

In de regio Eemland bestaan verschillende initiatieven op het gebied van proactieve zorgplanning. We vinden het echter van groot belang om nader met elkaar af te stemmen en afspraken te maken over welke rol iedere professional heeft met betrekking tot proactieve zorgplanning en ten bate van goede palliatieve zorg hierover goed te communiceren. Ook het delen van de opgehaalde informatie uit de gesprekken staat centraal.

De toegekende subsidie van de rijksoverheid helpt om te komen tot concrete samnewerkingsafspraken in de regio.

Contact en nieuwsbrief