Patiënten en naasten

Als u te horen hebt gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap kan vragen oproepen als:

  • Hoe ziet mijn toekomst er uit?
  • Welke lichamelijke klachten kan ik krijgen
  • Wat is er aan deze klachten te doen?
  • Welke emotionele veranderingen kunnen mijn naasten en ik gaan doormaken?
  • Hoe kan ik mij zo goed mogelijk voorbereiden op de veranderingen in deze laatste fase van mijn leven?

Deze pagina bevat specifieke informatie. Links in het menu kunt u een keuze maken uit diverse onderwerpen en informatie. Daaronder vindt u 'Wat is palliatieve zorg' met informatie over alles wat te maken heeft met dit onderwerp. 

Spreken over

Veel mensen vinden het lastig om in gesprek te gaan over het levenseinde en de wensen en mogelijkheden daar omheen. Toch is het voor iedereen van belang dat vragen en wensen besproken worden. De brochure Spreek op tijd over uw levenseinde kan u daarbij helpen.
De coalitie Van Betekenis tot het einde het initiatief genomen om een film te maken dat zo’n gesprek op gang kan brengen. De film "Praat erover" is te vinden op Youtubefilm
Kijk ook op deze websites Weet u wat u wilt of Ik wil met je Praten.

Financiën

Het ministerie van VWS heeft een Informatiekaart Palliatieve terminale zorg opgesteld met informatie over wat de zorg inhoudt, hoe deze betaald wordt en over de eigen bijdrage (juni 2017).

Inloophuizen en café Doodgewoon

Onze regio beschikt over de volgende inloophuizen:

  • Toon Hermans Huis Amersfoort 033 - 465 52 27 Website
  • Toon Hermans Salon Barneveld 0342 - 750 450 Website
  • Café doodgewoon: Humanitas Eemland 033 - 479 08 40 Website

Vragen 

Indien u vragen heeft, bel dan de netwerkcoördinator: 
Willemien Schep, 06 - 10 288 650, Willemien.Schep@beweging3.nl

Contact en nieuwsbrief