PZNL maakt zich hart voor de beste palliatieve zorg

Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om regie te voeren over de samenwerking in de ondersteuning van de palliatieve zorg met het doel versnippering tegen te gaan en krachten te bundelen. 

De missie van PZNL is de kwaliteit van de generalistische en specialistische palliatieve zorg te bevorderen en het verankeren van palliatieve zorg in de gezondheidszorg en samenleving. Ze geeft samen met een diversiteit van partners invulling aan de samenwerkingsprocessen door te Verbinden en te Versnellen en te Verdiepen en te Verbreden. De basis voor die regievoering komt voort uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Per 2022

Alle 66 netwerken palliatieve zorg die voorheen onder de koepel Fibula vielen zijn sinds 2022 opgenomen in PZNL.

Lees hier meer over PZNL (Landelijk)

Contact en nieuwsbrief