Netwerkpartners

Participanten van het netwerk in het Platform

Het netwerk is opgezet in 2004 en heeft een Stuurgroep, dat fungeert als een dagelijks bestuur. Daaronder staat een breed Platform waarin alle deelnemende organisaties zijn vertegenwoordigd en werkgroepen. Organisaties kunnen deelnamen aan het Platform als zij de intentieverklaring ondertekenen. De structuur staat beschreven in Structuurnota van maart 2014. Het netwerk wordt ondersteund en gecoördineerd door de netwerkcoördinator.

 1. Amerpoort
 2. Beweging 3.0 (Thuiszorg en Zorg, Verpleging & Behandeling)
 3. GGZ Centraal
 4. ​Het Bezinningshuis
 5. Hospice Dôme
 6. Hospice de Luwte en de Luwte Thuis
 7. Hospice Nijkerk en Hospice Nijkerk Thuis
 8. Huisartsencoöperatie Eemland
 9. Lyvore
 10. Meander Medisch Centrum
 11. Zorgorganisatie Norschoten
 12. Proxima VPTZ
 13. Sherpa
 14. St. Zorg- en Wooncentrum De Haven
 15. Thuiszorg DeGezusters
 16. Toon Hermans Huis Amersfoort
 17. St. Pieters en Bloklands gasthuis
 18. De Koperhorst

Meelezend lid: IKNL

Contact en nieuwsbrief