Nieuws

Krant Aandacht voor sterven
Nieuws Netwerk Eemland geplaatst op 06-07-2021
24 Mei was de nationale dag ‘Aandacht voor sterven’. Ons netwerk maakte over dit thema een krant met bijdragen van verschillende auteurs.
Hulpmiddel voor palliatieve zorg voor patiënten met hartfalen (I-HARP) gelanceerd
Nieuws Netwerk Eemland geplaatst op 27-05-2021
I-HARP is een hulpmiddel met vragen en advies dat zorgverleners helpt om deze behoeften bij patiënten tijdig te herkennen en richting te geven aan de benodigde zorg.
Rob van Dam nieuwe bestuurder Fibula
Nieuws Netwerk Eemland geplaatst op 27-05-2021
Rob van Dam is per 15 oktober 2020 benoemd tot nieuwe bestuurder van Fibula.
Onderzoek naar de mate waarin burn-out voorkomt onder zorgprofessionals in de palliatieve zorg
Nieuws Netwerk Eemland geplaatst op 27-05-2021
Burn-out onder zorgprofessionals krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht en lijkt een groeiend probleem.
Eerste Palliactief Award voor Alexander de Graeff
Nieuws Netwerk Eemland geplaatst op 27-05-2021
Tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg op 5 november 2020 is de eerste Palliactief-award uitgereikt aan internist-oncoloog dr.Alexander de Graeff.
Campagne over de palliatieve fase van patiënten op kanker.nl
Nieuws Netwerk Eemland geplaatst op 26-05-2021
Kanker.nl besteedt de komende maanden extra aandacht aan de palliatieve fase voor kankerpatiënten.
De helikopter van Victor. Een boek over palliatieve zorg binnen de ggz.
Nieuws Netwerk Eemland geplaatst op 25-05-2021
xx
Rapportage en podcast onder de titel Voor goed sterven
Nieuws Netwerk Eemland geplaatst op 25-05-2021
Recent zijn aan minister Hugo de Jonge de opbrengsten van de maatschappelijke dialoog laatste levensfase overhandigd in de vorm van een rapportage en podcast onder de titel ‘Voor goed sterven’.
Nu één landelijk nummer voor bestaande consultatiedienst palliatieve zorg
Nieuws Netwerk Eemland geplaatst op 25-05-2021
Om zorgprofessionals bij complexe casuïstiek in de palliatieve zorg te assisteren, zijn ruim 15 jaar geleden telefonische consultatieteams palliatieve zorg opgezet in Nederland.
Subsidieregeling palliatieve zorg met 5 jaar verlengd
Nieuws Netwerk Eemland geplaatst op 25-05-2021
De subsidieregeling voor palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging wordt met 5 jaar verlengd, tot 1 januari 2027.
Contact en nieuwsbrief