CURA ondersteunt bij morele dilemma's

 

CURA_logo_klein-(2).jpg

Waarom Cura

Zorgverleners ervaren regelmatig morele dilemma’s in palliatieve zorg. 'Moet ik vasthouden aan het protocol, of ervan af wijken, gezien de laatste wens van de patiënt?', 'De patiënt wil iets anders dan zijn vrouw. Hoe ga ik hier goed mee om?' Een goede omgang met dergelijke situaties is nodig om goede palliatieve zorg te kunnen verlenen en om morele stress onder zorgverleners te verminderen.
4-pers-klein.jpg
Wat is Cura 

Om zorgverleners te ondersteunen bij morele dilemma’s heeft de Universiteit Amsterdam samen met partners uit zorg en onderwijs, een methodiek ontwikkeld: CURA. Dit instrument biedt laagdrempelige ondersteuning bij lastige situaties in de palliatieve zorg. Het houdt rekening met wat lastige situaties met je doen (emoties, lichamelijk), en zet aan tot het kritisch onderzoeken van je eerste oordeel, emotie en reactie, en je actief te verplaatsen in anderen.

CURA staat voor de vier stappen van het instrument: Concentreren, Uitstellen, Reflecteren en Actie ondernemen.

CURA helpt om gestructureerd te reflecteren op wat belangrijk is in de situatie en vervolgens een weloverwogen keuze te maken over hoe te handelen. De studie laat zien dat het gebruik van CURA vaardigheden bevordert zoals: twijfels onder woorden brengen, verplaatsen in anderen en het goed omgaan met ‘morele stress’.

2-personen-klein.jpg

Resultaten

Er bleek behoefte te zijn onder zorgverleners en –organisaties aan een training in het begeleiden van CURA-momenten. Daarom zijn we een vervolgonderzoek gestart waarbij we ‘CURA-ambassadeurs’ opleiden in diverse contexten binnen de palliatieve zorg en we samen met organisaties onderzoek doen naar een goede implementatie van CURA.

https://palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl/Wat-we-doen/Projecten/Morele-dilemmas

 

Contact en nieuwsbrief