Netwerkdocumenten

Samenwerkingsconvenant

De manier waarop de netwerkpartners samenwerken is vastgelegd in het samenwerkingsconvenant. Hier kunt u het samenwerkingsconvenant per 2021 raadplegen.

Jaarplan

Het netwerk werkt met een jaar-, activiteitenplan. Dit plan is een uitwerking van de speerpunten die jaarlijks door alle betrokken netwerkpartners zijn aangewezen en door de stuurgroep zijn vastgesteld. Om de ambitie over langere tijd vast te houden is er een meerjarenplan.

De netwerkpartners vertegenwoordigd in het netwerkoverleg initiƫren en voeren gezamenlijk projecten en activiteiten uit.

Jaarverslag

In het jaarverslag leest u over wat er in het voorgaande jaar is gedaan en gerealiseerd door het netwerk. De meest recente verslagen vind u hieronder.

Nieuwsbrieven

Ongeveer vijf maal per jaar komt een nieuwsbrief uit. Je kunt je via de knop rechtsonder aanmelden om de nieuwsbrief te ontvangen. Je ontvangt dan nieuws over de palliatieve zorg in de regio, bovenregionaal en landelijk. Klik hier voor een overzicht van onze eerdere nieuwsbrieven.

Contact en nieuwsbrief