Producten van het netwerk

Producten van het netwerk

Klik op de onderstaande links om het product te downloaden.

Regiogids 'Over palliatieve zorg in Eemland'
Verhalen van zorgverleners en mensen die te maken hebben met de laatste levensfase. Tevens wegwijzer in palliatieve zorg in Eemland.

Wensenboekje
Voor iedereen die na wil denken over de laatste levensfase. Als inspiratie, praatstof en/of houvast. Zodat jij in alle rust je eigen wensen kunt opschrijven.

Flyer Hospicezorg
In je laatste levensfase ben je het liefste in je eigen vertrouwde omgeving. Wanneer dit door omstandigheden niet kan, biedt hospicezorg uitkomst.

Flyer palliatieve zorg
Palliatieve zorg ondersteunt mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten. Lees er alles over in deze flyer.

Flyer fabels en feiten Morfinegebruik

Nieuwsbrieven

Ongeveer vijf maal per jaar komt een nieuwsbrief uit. Klik op de oranje knop rechtsonder en meld je aan om de nieuwsbrief te ontvangen. Je ontvangt dan nieuws over de palliatieve zorg in de regio, bovenregionaal en landelijk. Klik hier voor een overzicht van onze eerdere nieuwsbrieven.

Documenten van het netwerk

Samenwerkingsconvenant

De manier waarop de netwerkpartners samenwerken is vastgelegd in het samenwerkingsconvenant. Hier kunt u het samenwerkingsconvenant per 2021 raadplegen.

Jaarplan

Het netwerk werkt met een jaar-, activiteitenplan. Dit plan is een uitwerking van de speerpunten die jaarlijks door alle betrokken netwerkpartners zijn aangewezen en door de stuurgroep zijn vastgesteld. Om de ambitie over langere tijd vast te houden is er een meerjarenplan.

De netwerkpartners vertegenwoordigd in het netwerkoverleg initiƫren en voeren gezamenlijk projecten en activiteiten uit.

Jaarverslag

In het jaarverslag leest u over wat er in het voorgaande jaar is gedaan en gerealiseerd door het netwerk. De meest recente verslagen vind u hieronder.

Contact en nieuwsbrief