Netwerkdocumenten

Jaarplan

De projecten en activiteiten worden beschreven in een jaarplan opgesteld. Het jaarplan doet recht aan de lokale situatie en behoeften. Uitgangspunt hierbij is de handreiking minimale eisen Netwerk Palliatieve Zorg.

Jaarverslag

Van het afgelopen jaar wordt een kort jaarverslag gemaakt. Hierin vindt u de activiteiten die zijn uitgevoerd. 

Nieuwsbrieven

Ongeveer vijf maal per jaar komt een nieuwsbrief uit. Je kunt je via de knop rechtsonder aanmelden om de nieuwsbrief te ontvangen.

Archief

Contact en nieuwsbrief