Proactieve zorgplanning

Proactieve zorgverlening (ACP, Advance Care Planning) wordt internationaal gedefinieerd als 'de mogelijkheid voor individuen om persoonlijke doelen en voorkeuren voor toekomstige medische behandeling en zorg te bepalen, deze te bespreken met naasten en zorgverleners, en deze vast te leggen en zo nodig te herzien' (Rietjens et al, 2017).

Hoe anticipeer ik als zorgverlener op wat komt in het zorgproces

Proactieve planning is een continu en dynamisch proces waarin de levensdoelen en keuzes van de patiënt/cliënt/bewoner/gast centraal staan. Door regelmatig in contact te blijven met de patiënt en diens naasten kun je anticiperen op dat wat mogelijk gaat komen. Heb daarbij aandacht voor de volgende punten:

  • introduceren van het (gevoelige) onderwerp van het eigen levenseinde
  • peilen van de behoefte om hierover te spreken
  • bespreekbaar maken van onderwerpen op het gebied van de vier dimensies (fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel)
  • wederzijdse verwachtingen over het ziektebeloop en overlijden
  • identificeren van de doelen en keuzes voor nu en in de toekomst, bijvoorbeeld rondom de gewenste zorg in de laatste levensfase
  • de (belastende) rol voor de mantelzorger en/of de wettelijke vertegenwoordiger.

Belangrijke thema's bij proactieve zorgplanning zijn ondermeer (niet)behandelafspraken, ziekenhuisopnames, plaats van zorg en sterven, crisissituaties, wettelijke vertegenwoordiging in de situatie van (acute) verslechtering en wilsonbekwaamheid en levenseindebeslissingen. (Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, IKNL/Palliactief, 2017)

Hulpmiddelen

Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar die kunnen helpen bij proactieve zorgplanning. Ze zijn er voor professionals in diverse werkvelden en voor diverse doelgroepen. Zie Palliaweb via deze link en klik daar verder voor werkvelden en doelgroepen.

 

Contact en nieuwsbrief