Hospicezorg

Hospices bieden zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven. Ze ontvangen er deskundige en liefdevolle zorg van professionals (arts, verpleegkundigen, geestelijk verzorger), en van vrijwilligers (gastvrouw of –heer, ondersteuning van verzorging, onderhoud). De grootte, het aantal bedden, verschilt per hospice en soms heeft een hospice professionals in dienst.

Een hospice is geschikt voor mensen die om sociale en/of medische redenen, niet meer thuis kunnen of willen worden verzorgd. Familie en andere naasten zijn van harte welkom in een hospice en kunnen er blijven logeren.

In de regio Eemland zijn nu vijf hospices. Meer informatie vind je in deze folder en op de websites hieronder:

Daarnaast zijn er twee instellingen voor speciale doelgroepen:

Contact en nieuwsbrief