Projecten en Thema's

Hier vind je informatie over de projecten en thema's die het netwerk in de regio inzet om goede palliatieve zorg te bevorderen.

De focus in 2023 ligt op

  • Transmurale samenwerking
  • Proactieve zorgplanning
  • Bewustwording van het publiek
Contact en nieuwsbrief