Informatie en richtlijnen

Pallialine voor richtlijnen palliatieve zorg

Op Pallialine staan richtlijnen palliatieve zorg volgens recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld. De richtlijnen zijn tot stand gekomen met de inbreng van professionals uit heel Nederland die betrokken zijn bij de palliatieve zorg. De ervaringen van onder andere artsen, verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkenden zijn hiervoor benut. Maar ook patiënten participeren bij de ontwikkeling van richtlijnen palliatieve zorg.

Palliaweb: hét kennisplatform palliatieve zorg

Het kennisplatform Palliaweb is sinds november 2019 in de lucht. Het platform biedt relevante en actuele kennis, tools en informatie voor iedereen die betrokken is bij palliatieve zorg. Palliaweb is bedoeld als platform vóór, maar ook dóór iedereen die in of aan de palliatieve zorg werkt. Deze vindplaats voor palliatieve zorg wordt continu doorontwikkeld en voorzien van actuele informatie.

App PalliArts voor palliatieve zorg

PalliArts biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg, te raadplegen via de mobiele telefoon of tablet. PalliArts ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten.

Download PalliArts in de App Store of Google Playstore. De app is gratis.

Links

Organisaties

Overzicht netwerken palliatieve zorg Op dit portaal kunt u de weg vinden naar sites van netwerken palliatieve zorg in Nederland. Op zo'n site vindt u informatie over palliatieve zorg in uw regio.

Palliactief is dé landelijke multidisciplinaire beroepsvereniging, die zich inzet voor de palliatieve zorg in de volle breedte. Het is een vereniging van en voor alle professionals werkzaam in de palliatieve zorg.

Vilans Hét kenniscentrum voor langdurende zorg

Associatie Hospicezorg Nederland heeft als doelstelling o.a. het behartigen van de belangen van de zelfstandige high-care hospices in Nederland ten behoeve van de aan hun zorg toevertrouwde patiënten.

IPSO Instellingen Psychosociale Oncologie - ondersteunt haar leden zodat zij daadwerkelijk bij kunnen dragen aan een verbetering van de kwaliteit van leven van mensen die te maken hebben met kanker, in goede samenwerking met de overige partijen binnen de zorgketen.

Agora Landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
Agora biedt kennis, instrumenten en praktijkvoorbeelden voor professionals en vrijwilligers in de zorg, zingeving en het sociaal domein.

IKNL Het Integraal Kanker Centrum Nederland is een onafhankelijk kennisinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg. In de webshop vind je een breed scala aan producten.

ikcnet Op dit deel van de website van IKNL staat informatie over het landelijk beleid en de activiteiten waar de integrale kankercentra een bijdrage aan leveren. Deze activiteiten zijn voornamelijk gericht op hulpverleners. 

PZNLPalliatieve Zorg Nederland heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om regie te voeren over de samenwerking in de ondersteuning van de palliatieve zorg. Het doel is versnippering tegen te gaan en krachten te bundelen. 

VPTZ Vrijwilligers Palliatieve terminale Zorg.
In heel Nederland bieden vrijwilligers onder de paraplu van VPTZ zorg en ondersteuning aan terminaal zieke mensen en hun mantelzorgers.

Documenten

Het kwaliteitskader

Handreiking PZ Thuis (voor wijkverpleging)

Overige

palvooru Pal voor u is een andelijk magazine voor mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten. Wat als je niet meer beter wordt? In Pal voor u vertellen deskundigen en mensen die dit zelf meemaken, waar je mee te maken kunt krijgen en hoe je hiermee om kunt gaan. Informatief én openhartig.Pal voor u brengt ook regelmatig brocures uit.

pallialiefje hier kunt u een armsieraad het "Pallialiefje" bestellen, waarmee u laat zien dat u met de patiënt en/of zijn of haar naaste(n) over het ongeneeslijk ziek zijn durft te praten.

Contact en nieuwsbrief