Zorgverleners

Palliatieve zorg in Eemland

Palliatieve zorg is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Ze kijkt naar problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Palliatieve zorg richt zich niet op genezing, maar op behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden, voor patiĆ«nten en hun naasten.

Palliatieve zorg is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met een ongeneeslijke aandoening of kwetsbaarheid. Denk aan kanker, COPD, hartfalen, nierfalen, dementie, ALS, MS en andere neurologische aandoeningen. De palliatieve fase verschilt per persoon en per aandoening en kan weken tot jaren duren.

Onderstaande filmpjes van PZNL geven in het kort informatie over wat palliatieve zorg is; het kwaliteitskader; en een aantal aspecten van palliatieve zorg: markering, delier en zingeving.

 

 

Palliatief landschap in beeld

Wilt u meer weten over de samenhang tussen partijen die werkzaam zijn in de palliatieve zorg in Nederland en hoe die zich tot elkaar verhouden? Klik dan op deze link naar de infographic van het palliatieve landschap op de website van Fibula. Het plaatje visualiseert vier verschillende niveaus: landelijk, bovenregionaal, regionaal en lokaal. Elk niveau is afzonderlijk aan te klikken zodat de meest actuele informatie verschijnt.

Contact en nieuwsbrief