Webinar Fijn dat ze er zijn

  • Datum 16-05-2024
  • Tijd 17:15 uur - 18:30 uur
  • Locatie Online webinar
  • Doelgroep Dit webinar is speciaal voor beroepsmatige zorgprofessionals, zoals huisartsen en verpleegkundigen, die actief zijn bij mensen in de palliatieve fase thuis.
  • Kosten Gratis

Gratis webinar voor huisartsen en verpleegkundigen

In de laatste fase van het leven zorgen naasten intensief voor hun dierbare. Dit vraagt veel van ze. Uit recent onderzoek blijkt dat 7 op de 10 mantelzorgers die zorgen voor iemand in de laatste levensfase overbelast is. In heel Nederland bieden VPTZ vrijwilligers zorg en ondersteuning aan terminaal zieke mensen thuis en hun mantelzorgers. Zij zijn vaak op zeer korte termijn beschikbaar.

Toch is hulp vragen niet gemakkelijk vanwege onder andere het gevoel dat ze het allemaal zelf moeten en kunnen doen. Er kan ook weerstand zijn om vrijwilligers in te zetten voor extra ondersteuning. Hoe ga je als zorgverlener en verwijzer hierover het gesprek aan?

Programma

Tijdens dit webinar staan kennisdeling en samen aan de slag centraal via:

  • Een presentatie van de uitkomsten van onderzoeken - door het Verwey-Jonker Instituut en Radboudumc in opdracht van VPTZ Nederland - naar de behoefte aan ondersteuning door vrijwilligers bij mensen in de laatste levensfase en hun naasten.
  • Praktische handvatten hoe je de inzet van vrijwilligers als zorgverlener en verwijzer bespreekbaar maakt en hoe je daarbij omgaat met weerstand.
  • Casu√Įstiek. Samen gaan we aan de slag en bespreken we hoe je kunt verwijzen naar VPTZ vrijwilligers.
  • Delen van ervaringen over de samenwerking met een VPTZ organisatie in bijvoorbeeld een PaTz groep. Een steunsysteem is namelijk ongelooflijk belangrijk. Binnen PaTz groepen wordt hier al regelmatig aandacht aan besteed.

Accreditatie is aangevraagd (1 punt) via PZNL (voor V&VN) en bij KNMG.

Aanmelden of vragen?

Meld je hier aan of stuur je vraag naar info@patz.nu

Stichting PaTz en VPTZ Nederland

Contact en nieuwsbrief